Teambuilding en teamontwikkeling: laat het team het organiseren

Teambuilding en teamontwikkeling zijn voor iedere organisatie van grote toegevoegde waarde. Een geoliede machine draagt krachtig bij aan de productiviteit, plezier in het werk en de uiteindelijke resultaten.

Maar, hoe zorg je ervoor dat je kunt bouwen aan een effectief team? Een van de handige tips is om het team zelf de activiteiten voor teamontwikkeling te laten organiseren. Op die manier maak je gebruik van het IKEA-effect, omdat de teamleden zelf ‘bouwen’ aan het team dat ze vormen.

Het IKEA-effect: meebouwen aan teambuilding

Samenwerking in een team ‘ontstaat’. Het is niet tastbaar wat er precies gaande is, maar we onderscheiden een goed samenwerkend team feilloos van een groep loshangend zand. Verschillende specialisten in een team worden pas echt van waarde wanneer ze goed samenwerken en voor elkaar door het vuur gaan.

Eén van de methoden om hieraan te werken is door teamleden zelf te laten bouwen aan de teambuilding. Binnen de psychologie staat dit bekend als het IKEA-effect. Zodra we ergens zelf aan ‘bouwen’ worden we daarmee een beetje ‘eigenaar’. Eigenaar van het idee of van het resultaat, afhankelijk van wat er moet gebeuren.

Tip: dat werkt ook tijdens (bedrijfs)feestjes. Vraag de genodigden of deelnemers iets mee te nemen, te helpen opbouwen of ideeën te verzinnen. Ze worden daarmee als het ware ambassadeurs van het feestje, waardoor ze een onbewuste drang voelen om het tot een succes te maken.

Teambuilding is vooral effectief als dit niet wordt opgelegd of opgedragen, maar als de teamleden daar zelf mee aan de slag gaan. Door zelf een geschikte cursus of training te selecteren en bijvoorbeeld zelf te bepalen wie er het best kunnen deelnemen. Effectieve teambuilding, om nader tot elkaar te komen.

teambuillding

Samenwerking door alle niveaus

Het is daarbij bijvoorbeeld belangrijk om alle niveaus binnen de organisatie te betrekken. De activiteiten voor teambuilding en teamontwikkeling worden vaak van bovenaf gekozen. Andere lagen in de organisatie volgen, maar hebben weinig inbreng. Juist door hen hierbij te betrekken ontstaat er vanaf het begin een betere samenwerking. Een goede basis voor het bouwen aan een team, omdat alle niveaus of lagen eigenaar worden van het idee. Het maakt de kans op een succesvolle samenwerking een stuk groter, bijvoorbeeld tijdens een teamtraining Spiegelen met paarden.

Teambuilding met paarden

Paarden zorgen voor een unieke spiegel voor het eigen gedrag. Bijvoorbeeld om sterke en zwakke punten bij de teamleden en binnen de samenwerking te ontdekken. Paarden geven precies aan wat ze ervaren en wat ze zien gebeuren, zodat er heel directe feedback ontstaat op het eigen gedrag.

Het is een effectieve methode voor teambuilding en teamontwikkeling. Maak de verschillende teamleden of niveaus binnen de organisatie eigenaar van het idee en zorg daarmee voor een effectieve training. En vragen over het spiegelen met paarden of de specifieke mogelijkheden? Neem contact op, we horen graag van je.Een conflict op de werkvloer is goed: mits je er goed mee omgaat

Een conflict op de werkvloer is goed: mits je er goed mee omgaat

Waar gewerkt wordt vallen spaanders en waar mensen samenwerken ontstaan conflicten. Als kleine onenigheden of pittige discussies, soms komt de situatie vanuit het schijnbare niets op scherp te staan. De emoties nemen de overhand en de discussie laait op, waardoor er een conflict kan ontstaan dat zelfs vervelend kan escaleren.

Conflicten in organisaties volledig voorkomen is haast ondoenlijk en bovendien niet wenselijk. Die conflicten leiden immers niet zelden tot het uitspreken van belangrijke frustraties bij beide (of meerdere) partijen. Toch is het verstandig om hier goed mee om te leren gaan. Een cursus conflicthantering kan helpen het conflict tijdig te herkennen en daar op de juiste manier op te reageren. Dit voorkomt dat een conflict escaleert, waardoor het van toegevoegde waarde kan zijn door frustraties naar het oppervlak te brengen.

Tip: dat er conflicten zijn op de werkvloer is niet per se een slechte zaak. Een slechte reactie daarop, dat is waar het in veel organisaties misgaat.

Om meer inzicht te krijgen in conflicten en die goed te hanteren is het verstandig om kritisch te kijken naar hoe een conflict eigenlijk ontstaat. Wat er gaande is en hoe het mogelijk is om daar zo goed mogelijk op te reageren. En hoe krijg je dat goed voor elkaar? We verklappen alvast dat de cursus NLP conflicthantering dan een goede keuze vormt.

Hoe ontstaat een conflict?

Eerst terug naar de basis, want hoe ontstaat een conflict eigenlijk? Uiteraard bestaan er talloze soorten conflicten en minstens zoveel verschillende oorzaken. Het is wat dat betreft niet altijd mogelijk om heel specifiek aan te wijzen waar het aan lag, laat staan wie er schuld aan had. In plaats daarvan is er normaal gesproken sprake van een vervelende samenloop van omstandigheden. Die zorgt ervoor dat er een conflict kan ontstaan door een situatie die begint te broeien. Of vanwege een eenmalige uitspatting die bij een ander tot een heftige reactie leidt. Als een vulkaan die al tijden borrelt en ineens uitbarst of uit het schijnbare niets vanwege een kort lontje bij een van de partijen.

De oorzaken van een conflict hebben echter wel een paar gemene delers. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat (minstens) één van de betrokkenen moeite heeft om nee te zetten. Zodra iemand anders vraagt om een bepaalde taak uit te voeren of assistentie te verlenen wordt daar ‘ja’ op gezegd, terwijl diegene het eigenlijk niet wil. Dat lijkt onschuldig, maar betekent een voedingsbodem voor een potentieel conflict. Het is bij de juiste conflicthantering van belang om er daarom rekening mee te houden dat het zaadje voor het conflict al lang geleden kan zijn geplant, terwijl dit pas veel later tot uiting komt.

Daarnaast bestaan er nog twee andere bekende oorzaken voor conflicten, ook al kunnen die op verschillende manieren plaatsvinden. Het gaat dan om situaties waarin mensen:

  • Over zich heen laten lopen

    Iemand kan in eerste instantie over zich heen laten lopen, om daarna boosheid te ontwikkelen over de eigen reactie op de situatie. Die boosheid is een voedingsbodem voor een conflict, terwijl dat totdat het moment van ontstaan voor de ander onzichtbaar blijft.

  • Conflicten proberen te vermijden

    Juist de mensen die conflicten vermijden door niet teveel voor zichzelf op te komen hebben de neiging om later ineens met een uitbarsting te komen. Er is sprake van sluimerende ergernis, waar in de conflicthantering voldoende aandacht voor dient te zijn.

NLP cursus om patronen te doorbreken

Er bestaan verschillende mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. Heel specifiek gericht op de conflicthantering of om juist te voorkomen dat deze situaties teveel ontstaan. In dat geval is het niet per se nodig om je te richten op het hanteren van het conflict zelf, maar kun je al eerder in het proces proberen in te grijpen. In dat geval is een NLP cursus bijvoorbeeld goed geschikt.

Zo’n cursus kan ervoor zorgen dat de verschillende betrokkenen duidelijker gaan communiceren over wat ze belangrijk vinden en waar ze voor staan. Zij leren dan aan te geven dat ze iets wel of niet willen doen. Dat lijkt gemakkelijker dan het is, want ‘nee’ zeggen is iets dat veel mensen niet goed kunnen. Door dit wel te doen verdwijnt er een belangrijke voedingsbodem voor conflicten, waardoor de conflicthantering vervolgens een stuk gemakkelijker wordt.

En ook voor de tweede andere bekende oorzaken voor conflicten biedt een NLP cursus uitkomst. Mensen laten minder over zich heenlopen wanneer ze meer zelfvertrouwen hebben en durven voor zichzelf op te komen. Niet om bewust een conflict uit te lokken, maar wel om te voorkomen dat ze later alsnog tot uitbarsting komen. Door al aan de voorkant aan de communicatie te werken is het dus mogelijk om de conflicthantering achteraf een stukje gemakkelijker te maken.

Cursus NLP conflicthantering

Bij InnerQi hebben we daarvoor de cursus NLP conflicthantering ontwikkeld. Tijdens die cursus zorgen we ervoor dat deelnemers zich beter bewust worden van de manier waarop ze handelen en communiceren. Ze worden zich bewust van de keuzes die ze maken en de manier waarop ze overkomen op anderen. Het gaat dan niet om de schuldvraag met betrekking tot een conflict, maar wel om de objectieve beoordeling van wat er precies gebeurt. De NLP cursus conflicthantering kan op die manier helpen om vervelende conflicten in het vervolg grotendeels te voorkomen.

Tip: het is niet het doel van de cursus NLP conflicthantering om alle conflicten te voorkomen. Het is wel belangrijk om die niet te laten escaleren.

Met de betere kennis van NLP en conflicthantering kunnen betrokkenen beter inschatten wat er aan de hand is en waar er risico ontstaat op een conflict dat kan escaleren. Je leert dat voorkomen, om er met een conflict voor te zorgen dat dit juist van toegevoegde waarde is voor de onderlinge samenwerking.

Vragen over de cursus of benieuwd naar onze andere trainingen op het gebied van NLP, conflicthantering en meer? Neem contact met ons op, dan vertellen we je er graag meer over.Communicatietraining voor het hele bedrijf: van de productiemedewerker tot de directeur

Communicatietraining voor het hele bedrijf: van de productiemedewerker tot de directeur

Communicatietrainingen op HBO-niveau voor het management, digitale communicatie voor beginners voor de oudere medewerkers en een cursus persoonlijke ontwikkeling voor de jongste aanwinsten. Het is heel gebruikelijk om verschillende lagen en afdelingen van bedrijven hun eigen training te geven. Soms vanuit inhoudelijk oogpunt, maar vaak omdat de training helaas niet geschikt is voor alle medewerkers. En dat terwijl een gezamenlijke training juist helpt de onderlinge communicatie te verbeteren.

NLP in bedrijf is hierin een belangrijke uitzondering op de regel. Het is júist de bedoeling om iedereen uit iedere laag bij de training te betrekken. Op die manier verbetert de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld om beter op elkaar af te stemmen wat er moet gebeuren en goed te snappen en begrijpen wat de ander voelt en ervaart.

Non-verbale communicatie en beter afstemmen

We communiceren doorlopend. Iedere dag en op ieder moment. Soms verbaal, maar meestal non-verbaal. We stralen uit dat we veel aan ons hoofd hebben of hebben juist een open houding die verklapt dat we behoefte hebben aan een praatje met iemand anders.

Die non-verbale communicatie vormt belangrijke smeerolie binnen een organisatie, mits je daar goed mee om weet te gaan. Het is niet nodig om overal op te reageren, maar het is in ieder geval van belang om de non-verbale signalen goed op te vangen. Het is een van de belangrijke doelstellingen van de NLP in bedrijf-trainingen. In veel bedrijven wordt die non-verbale communicatie niet goed opgevangen of begrepen. Er ontstaan misverstanden, die de samenwerking door het team niet bepaald ten goede komen.

NLP in bedrijf: voor alle medewerkers

De oplossing? Een NLP-training die geschikt is voor alle medewerkers. Wij trainen productiemedewerkers en directeuren, net als leidinggevenden en schoonmakers. En het unieke? Die trainen we allemaal tegelijk. Iedereen communiceert, zowel verbaal als non-verbaal. Het is juist daarom de kunst om iedereen hierbij te betrekken en er daarmee voor te zorgen dat de onderlinge communicatie en samenwerking zal verbeteren.

Benieuwd hoe we dat aanpakken tijdens NLP in bedrijf? Ontdek de training en maak bijvoorbeeld kennis met onze trainers. Zij hebben veel ervaring met uiteenlopende bedrijven, net als met de verschillende medewerkers uit de diverse lagen van de ondernemingen.

Resultaat: een sterker team

Het resultaat is altijd een sterker team. Met de training NLP in bedrijf zorg je ervoor dat je een beter beeld krijgt bij wat er gaande is in het hoofd. In je eigen hoofd als je communiceert en bij de ander op het moment dat jullie samenwerken.

Meer weten over NLP in bedrijf en de voordelen van een training voor alle medewerkers? Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over of kunnen je vertellen over de ervaringen van andere ondernemingen.Zakelijke groei: persoonlijk leiderschap als ideale basis

Zakelijke groei: persoonlijk leiderschap als ideale basis

Zakelijk groeien en benieuwd naar de belangrijke pijlers om dat te berekenen? Zakelijke groei bereik je door hard te werken, goed te reflecteren op je werk en kansen te benutten. Persoonlijk leiderschap speelt daarbij een belangrijke rol. Zorg ervoor dat je je goed bewust bent van wie je bent, hoe je op anderen overkomt en hoe je het best met die anderen samen kunt werken.

Zakelijke groei betekent wat dat betreft niet automatisch meer omzet en het behalen van uitdagende targets. Het gaat tevens om persoonlijke groei, om daar ook zakelijk meer succes mee te boeken. Het is de kunst om goed te reflecteren op je eigen gedrag en jezelf bijvoorbeeld regelmatig een spiegel voor te houden.

Met het team aan de slag

Organisaties die groeien hebben uiteenlopende culturen en karakters. Ze hebben ondertussen ook een belangrijke gemene deler. Alle organisaties die stabiel groeien werken met effectieve teams. Grote teams, kleine teams en teams verdeeld over meerdere disciplines of juist sterk geconcentreerd. Maar altijd effectief, omdat ze goed met elkaar samen kunnen werken.

Merk je dat je moeite hebt om samen te werken met een team, bijvoorbeeld omdat je weerstand ervaart vanuit de leden? Het is een belangrijk teken aan de wand, dat je zakelijk zal moeten groeien om de zaken beter voor elkaar te krijgen. Een team is pas effectief wanneer er zo min mogelijk weerstand is. Of wanneer die weerstand uitsluitend leidt tot positieve prikkeling, om het beste uit jezelf naar voren te halen.

Communiceren kun je leren

Weerstand in een team ontstaat bijvoorbeeld wanneer je niet op een heldere manier communiceert. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven waar je aan werkt en wat je van de andere teamleden verwacht. Hoe hun inzet eruit zal moeten zien of welk resultaat je samen met hen wilt behalen. Alleen op basis van heldere communicatie is het mogelijk om goed met een team samen te werken.

Zakelijke groei hangt wat dat betreft af van persoonlijk leiderschap. Om dit te bereiken zal je effectief moeten samenwerken met een team, bijvoorbeeld door helder te communiceren. De verschillende onderdelen zijn sterk met elkaar verbonden. Het begint met goede communicatie, door jezelf bewust te worden van de manier waarop je overkomt en je jezelf presenteert.

Leiderschapstraining met paarden: zakelijke groei

Werken aan je persoonlijke presentatie en je communicatie? We werken aan de ontwikkeling van programma’s voor zakelijke groei . Tot die tijd zorgen we er met de leiderschapstrainingen met paarden voor dat je een uitstekende basis kunt leggen. De paarden werken als een spiegel en zorgen ervoor dat jij je bewust kunt worden van de manier waarop je communiceert en functioneert.

Meer weten over leiderschapstraining met paarden of hoe je zakelijke groei kunt bereiken? Neem contact met ons op, dan vertellen we je er graag meer over.Hoe word je een goede directeur van je bedrijf én van je eigen leven?

Hoe word je een goede directeur van je bedrijf én van je eigen leven?

Directeur zijn is leuk, mag leuk zijn en kan leuk zijn. Maar als je erachter komt dat jouw manier van leiding geven niet werkt (ze luisteren niet). En thuis jouw vrouw en kinderen ook nog eens voor onoplosbare moeilijkheden zorgen, dan kun je echt vastlopen. Zowel zakelijk als privé. Wil je dat voorkomen? Of wil je dat genezen? Probeer dan de aanwijzingen in dit blog eens uit. Je zult versteld staan van het resultaat.Want hoe lastig is het om op alle fronten goed te zijn, om op alle fronten goed te scoren? Heb je net je bedrijf weer op de rit, begint je vrouw thuis moeilijk te doen en zitten de kinderen tegen je aan te schoppen. Heb je thuis de boel weer in harmonie weten te krijgen, heb je ineens moeilijkheden met personeel dat niet naar je luistert.Hoe kom je daar uit? Is dat mogelijk? Is het mogelijk om op alle fronten goed te zijn? Wat je sowieso kunt doen is op alle fronten je best te doen en als dat op een juiste manier gebeurt, zul je merken dat anderen jou gaan helpen de doelen te realiseren. Zowel op zakelijk gebied als aan het thuisfront. Maar dat is pas wanneer je echt met anderen in gesprek gaat, open en eerlijk, én ook jouw eigen kwetsbaarheid durft te laten zien.

Uiteraard moet je ook af en toe sterk zijn. Het is niet de bedoeling dat men na onze trainingen een huilend kwetsbaar hoopje mens wordt. Maar bij tijd en wijle je gevoel aan een ander tonen, is een uitstekend middel. Hoe en wanneer je dat het beste kunt doen, kun je bij ons leren via onze unieke, zelf ontwikkelde manier van trainen waarin NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt gecombineerd met het Paard als Spiegel.

Voorbeeld: secretaresse was bang voor haar directeur

Ik zal je een voorbeeld geven van een directeur die merkte dat zijn secretaresse bang voor hem was. Hij wist niet hoe hij dat kon veranderen. Hij was één van een groep directeuren die bij mij een training volgde. Iedere directeur had zo zijn eigen doel. Deze gaf aan de situatie graag te willen veranderen. ‘Elke keer als ik binnen stap, duikt mijn secretaresse weg achter de balie’, vertelde hij.

Ik liet hem de ring met het paard in lopen met als opdracht het paard te zien als een medewerker van zijn bedrijf. Ermee omgaan zoals hij met elke medewerker om gaat. Hij stapte de paardenbak in, kordaat. Pakte met één hand de halster van het paard stevig vast en zijn andere hand zette hij krachtig op de neus van het paard. Het paard schrok, steigerde en stuiterde achteruit.

Het paard doet raar. Ik toch niet?

‘Wat gebeurt er nu’, vroeg ik hem. ‘Het paard doet raar. Ik doe toch niets raars’, zei hij. ‘Je pakt het paard stevig vast, alsof je hem onder controle wilt hebben’, zei ik. ‘Maar dat is toch logisch, ik ben de directeur. Ik moet alles onder controle hebben.’  ‘Je ziet dat het paard dat niet fijn vindt’, zei ik. ‘Dat is zijn primaire reactie. Deze reactie zit ook in mensen. Het paard reageert op jou zoals het op een tijger reageert die hem te pakken heeft. Mensen hebben drie manieren om op zo’n actie te reageren. Of ze vluchten, of ze vechten, of ze bevriezen. Jouw secretaresse kiest er dus voor om te vluchten, onder de balie.’

Om hem te leren ervaren hoe hij dat gedrag kon veranderen, liet ik hem weer de ring in stappen. Nu met de opdracht het paard te leren kennen. Door te observeren en letterlijk te investeren in de relatie. Bij een paard kan dat bijvoorbeeld door het te aaien. Bij mensen kan dat door te vragen naar hun privésituatie, hobby’s en wat hen in het leven bezighoudt.

Toen het hem gelukt was op zo’n manier contact met het paard te maken, vroeg ik hem rustig bij het paard weg te lopen. Toen merkte hij de ‘kracht van moeiteloosheid’, want moeiteloos volgde het paard hem. Hij had de ‘Yes-set’ gecreëerd. Dat het paard onvoorwaardelijk Yes tegen hem zei en volgde.

‘Ik weet nu wat mij te doen staat’, zei hij. Toen ik hem bij een vervolgmoment weer trof, zei hij dat hij de volgende dag meteen een gesprek met de secretaresse had aangevraagd. Daarin had hij zijn manege-ervaring verteld en wat het met hem en het paard had gedaan. Zijn secretaresse werd emotioneel en zei dat ze zich ook zo opgejaagd door hem voelde zoals het paard. Door dit naar elkaar uit te spreken, ontstond er wederzijds begrip en respect. ‘Wij begrijpen elkaar nu’, zei hij. ‘Nu ik mij kwetsbaar heb opgesteld is zij ook toegankelijker geworden. Het heeft echt voor ons beiden een win-winsituatie opgeleverd.’

Kwetsbaar opstellen en echt contact maken

De secretaresse was ontzettend blij met deze openbaring van ‘haar’ directeur. Doordat hij open was, kreeg hij ook de ruimte haar openheid te tonen, waardoor de onderlinge samenwerking verbeterde.

Oftewel: één van de manieren waarop je als directeur je bedrijf en als vader en echtgenoot je gezin weer op de rit kunt krijgen is je kwetsbaar op te stellen en echt contact te maken met de ander(en). Hierdoor creëer je wederzijds begrip, respect en vertrouwen.

En wat vind jij, nu je dit blog hebt gelezen? Durf jij je ook open op te stellen? Als directeur of als de secretaresse die wil vluchten? Deel jouw ervaringen met ons. Samen sta je sterk!