5 sociale eigenschappen voor persoonlijk leiderschap: de kunst van communiceren

Uitstekende communicatie en bredere sociale eigenschappen zijn essentieel voor geslaagd persoonlijk leiderschap. Om ervoor te zorgen dat jij leiding kunt geven aan een team dat naar je luistert en voor je aan de slag gaat. Dankzij de manier waarop jij je opstelt en hen inspireert.

We zetten 5 belangrijke sociale eigenschappen voor persoonlijk leiderschap op een rij:

  1. Een sociale antenne voor meer tact
  2. Duidelijk plannen en helder organiseren
  3. Inleven en overtuigen
  4. Met minder zenuwen presenteren
  5. Succesvol communiceren

Beschik je over die 5 eigenschappen? Dan zal je merken dat het gemakkelijker wordt om een team aan te sturen en daarmee de gewenste resultaten te bereiken. Dankzij een sociale antenne en duidelijke plannen. Door in te leven en te overtuigen, met minder zenuwen te presenteren en vooral succesvol met anderen te communiceren.

Een sociale antenne voor meer tact

Goede leiders hebben een grote sociale antenne, op basis waarvan ze met tact kunnen opereren. Dat begint met inzicht in de sociale interactie tussen andere mensen en tussen jou met anderen. Probeer goed te begrijpen wat er aan de hand is en hoe de sociale interactie op dat moment werkt. Dat maakt het mogelijk om met tact te reageren, waardoor ook de ander daar weer goed op zal reageren. Tact helpt je het juiste te zetten op het juiste moment. Of om juist even niets te zeggen, op het moment dat het beter is om je mond te houden.

Duidelijk plannen en helder organiseren

Goed persoonlijk leiderschap vraagt tegelijkertijd om duidelijke plannen en een heldere organisatie. Vaak over het hoofd gezien als het gaat om sociale vaardigheden, maar enorm belangrijk bij het aansturen van een team. Begin op tijd met de voorbereiding van het werk en breng in kaart wat er moet gebeuren om het doel te bereiken. Maak een realistische planning en deel die met de anderen die meewerken. Coördineer de werkzaamheden en zorg voor creatieve oplossingen bij tegenslagen. Zorg er altijd voor dat je zelf het overzicht hebt, zodat je vanuit een gevoel van controle in rust kunt leiden.

Inleven en overtuigen

Goed persoonlijk leiderschap vraagt om de capaciteit om je in te kunnen leven en te kunnen overtuigen. Het zijn twee zaken die hand in hand zouden moeten gaan. Door je in te leven in de sociale emoties van anderen en hun behoeften te begrijpen. Door wensen te onderkennen en de ander te respecteren. En door de ander het gevoel te geven dat je dat doet, waardoor de onderlinge samenwerking een stuk beter zal verlopen.

Vanuit die positie lukt het beter om iemand te overtuigen, zelfs als jullie het totaal niet met elkaar eens zijn. Altijd op basis van wederzijds respect, dat een meningsverschil niet in de weg hoeft te staan. Door je goed in te kunnen leven in de ander voelt hij of zij zich begrepen. Je breekt een muur van weerstand af, waarna je meer kans maakt om te overtuigen. Juist door je goed in te leven in de ander kun je de kracht om die persoon te overtuigen een stuk groter maken.

Met minder zenuwen presenteren

En wil je een groep overtuigen? Zorg ervoor dat je met minder zenuwen leert presenteren. Een beetje zenuwen houden zelfs de beste presentatoren, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk presentatievaardigheden ontwikkelt en dat je bijvoorbeeld zorgt voor een goede voorbereiding.

Ga altijd uit van het publiek dat je voor je hebt, om het verhaal daar goed op af te stemmen. Probeer te bedenken welke kennis zij al hebben, waar ze naar zoeken en op welke manier je ze het best aan kunt spreken. Dat geeft rust, vooral zodra je merkt dat de eerste paar aanwezigen beginnen te knikken als je jouw belangrijke punten vertelt.

Zorg ervoor dat je jouw presentatie goed kent. Dat maakt het gemakkelijker om de inhoud op een overtuigende manier over te brengen. Zorg voor een krachtige opening en sta rechtop, terwijl je oogcontact maakt met het publiek dat je voor je hebt. Je werkt op die manier aan effectief persoonlijk leiderschap, omdat je vanuit een zelfverzekerde positie voor de groep kunt spreken. Spreek krachtig en duidelijk en laat af en toe een stilte vallen, waarmee je laat zien dat je alles onder controle hebt.

Succesvol communiceren

Tenslotte is het zaak om je de kunst van het communiceren goed eigen te maken. Dat vraagt om aandacht voor een aantal verschillende factoren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je vriendelijk contact maakt met anderen en dat je die contacten vervolgens ook kunt onderhouden. Luister actief naar de achter en vraag door. Zodat je de ander kunt aangeven dat je oprechte interesse hebt. Totdat je de ander volledig begrijpt, om op basis daarvan verder te kunnen communiceren.

Het is belangrijk om duidelijk te zijn over je doelstellingen en verwachtingen, al neemt dat niet weg dat je altijd begrip zal moeten tonen voor de standpunten van je gesprekspartner. Probeer juist de mensen met wie je geen ‘klik’ hebt niet uit de weg te gaan, door goed met hen in gesprek te gaan. Zodra je dat onder de knie hebt werk je effectief aan persoonlijk leiderschap, omdat je het daarna gemakkelijker goed zal doen met de mensen die je beter liggen. En voorkom te allen tijde dat je emoties de overhand laat krijgen, door die goed onder controle te houden.

Enthousiast over het werken aan je persoonlijk leiderschap, bijvoorbeeld om succesvoller te kunnen communiceren en jouw boodschap overtuigender over te kunnen brengen? Daar gaan we tijdens de cursus persoonlijk leiderschap natuurlijk uitgebreid voor je op in. We behandelen het belang van goede communicatie en delen praktische tips, om daar snel beter in te worden. Dat resulteert in meer bewustzijn van je eigen capaciteit en vaardigheden als het gaat om communiceren. Zodat je die verder kunt ontwikkelen en je daar in een zakelijke en persoonlijke omgeving je voordeel mee kunt doen. Om te bereiken wat je voor ogen hebt.Groeien in NLP conflicthantering: 3 tips om daar beter mee om te gaan

NLP conflicthantering helpt je beter om te gaan met (zakelijke) conflicten. Door die aan te gaan en goed op te lossen. Want het is een groot misverstand dat je de conflicten maar beter uit de weg kunt gaan. Dat die conflicten ontstaan is namelijk prima, op die manier ontstaat er wrijving en dat is vervolgens de basis voor glans. Door groei uit lastige situaties, waar je samen goed uitkomt. Mits je gebruik maakt van een aantal handige tips.

Buig mee en geef toe

Buig bijvoorbeeld (een beetje) mee met de ander. Als een kleine geste, waarmee je voorkomt dat jullie meteen recht tegenover elkaar komen te staan. Laat de ander zijn of haar verhaal doen. En geef toe op welke punten je zelf mogelijk fout zit. Of hoe je de eerste keer verkeerd reageerde.

Je klaart op die manier de lucht, nog voordat er een probleem ontstaat. Het lost het conflict nog niet op, maar je creëert wel een goede basis om het er met elkaar over te kunnen hebben.

Word niet boos en onderhandel

Voorkom dat je boos wordt, ook al is de ander wel boos op jou. Houd er rekening mee dat het een logische reactie is om ook boos te worden, maar dat je daar niets mee oplost. Zorg er in plaats daarvan voor dat je goed naar de ander luistert. Om na te gaan waar de precieze pijn zit, zodat je daar slim over kunt onderhandelen. Een belangrijke les tijdens NLP conflicthantering, waarmee je werkt in de richting van een oplossing, in plaats van dat je net zo boos op de ander wordt als de ander op jou.

Speel de bal in plaats van de man

Houd er tenslotte rekening mee dat het altijd belangrijk is om de bal te blijven spelen, in plaats van de man. Richt je pijlen op de situatie die er is ontstaan en wat er fout gaat. In plaats van op de karaktereigenschappen of instelling van de ander, die fout zou ‘zijn’. Iets ‘gaat’ mis in plaats van dat het mis ‘is’. Door op de bal te blijven spelen in plaats van de man hoef je de ander niet persoonlijk aan te vallen. Waardoor de kans veel groter is dat jullie er samen goed uit zullen komen.

Aan de slag: een cursus NLP conflicthantering

Aan de slag met meer handige tips om conflicten op de juiste manier aan te gaan en daarmee zowel zelf als met de organisatie te kunnen groeien? Meld je dan aan voor de cursus NLP conflicthantering. En wil je daar liever eerst meer over weten? Neem contact met ons op, dan vertellen we je graag meer over de inhoud en wat je daar vooral zelf aan hebt.Meer sympathie dankzij NLP in het bedrijf: neem dezelfde houding aan

Meer sympathie opwekken bij de ander, om beter samen te kunnen werken? Dat is mogelijk op basis van dezelfde houding aannemen. Om je beter bewust te worden van de onderlinge communicatie en de manier waarop de ander op je reageert. Zodat je met jouw acties kunt voorspellen welke reactie van de ander er zal volgen. Een prettig idee, om de samenwerking te verbeteren en samen betere resultaten te bereiken.

Het bewuste en onbewuste niveau

Om meer sympathie op te wekken op basis van NLP in het bedrijf is het verstandig om in het bewuste en onbewuste denkniveau te duiken. Op bewust niveau houden we ons bezig met wát de ander zegt. Op onbewust niveau gaat het om hóe de ander dat zegt. Of hoe die ander luistert.

We nemen onbewust veel meer waar dan waar we ons bewust van worden. Het is daarom bijvoorbeeld de moeite waard om dezelfde houding aan te nemen als iemand anders. Op die manier lukt het om meer sympathie op te wekken, zonder dat de ander zich daar bewust van hoeft te zijn.

Op de volgende pagina vertel ik meer over wat NLP is.

Dezelfde houding als de ander

Een bekende techniek om meer sympathie op te wekken is het aannemen van dezelfde houding. Staat de ander met de armen over elkaar? Doe dat dan ook. En houd een hand onder je hoofd als de ander dat ook doet. Doe dit zoveel mogelijk subtiel, door na 15 – 30 seconden dezelfde houding aan te nemen.

Tip: checken of de ander je sympathiek vindt? Wijzig je houding en houd in de gaten of de ander dat nadoet. Als hij of zij je sympathiek vindt zal dat het geval zijn.

Meer sympathie voor een betere samenwerking

Je wekt eenvoudig meer sympathie op door dezelfde houding aan te nemen. Vervolgens is de kans groot dat de ander meer geneigd zal zijn om met je samen te werken. We werken liever samen met mensen die we sympathiek vinden, dan met anderen waarmee we het niet zo goed kunnen vinden. Het is op die manier de moeite waard om op onbewust niveau te werken aan de smeerolie van een samenwerking.

Cursus NLP in het bedrijf

Benieuwd naar de mogelijkheden om beter samen te werken op basis van onbewuste sympathie? En meer weten over de andere voordelen van goede communicatie? We zorgen er tijdens de cursus NLP in het bedrijf voor dat je je bewust kunt worden van de onderlinge communicatie en de effecten daarvan. Dezelfde houding is daar één van.

Om die communicatie te verbeteren en daar binnen het team of in externe relaties je voordeel mee te doen. In de beide gevallen heel interessant, om de kans op een succesvolle samenwerking verder te verbeteren. En heb je vragen? Neem contact op, dan vertellen we je er graag meer over.Wat is een Backtrack bij NLP?

Backtrack voor effectieve communicatie

Backtrack is de derde vaardigheid om rapport tot stand te brengen en heeft te maken met tonaliteit en taal. Het woord backtrack vertaalt zich niet zo gemakkelijk maar betekent jezelf en de ander op het spoor houden. Een bijkomend voordeel van deze toepassing is dat je hiermee gemakkelijk uit je eigen model van de wereld blijft doordat je letterlijk gebruik maakt van dezelfde taal als je gesprekspartner. Vaak zijn we geneigd om de woorden van de ander te vertalen naar ons eigen model van de wereld en onze vertaling te geven van wat we begrepen hebben. Hierdoor kan gemakkelijk misverstand ontstaan.

De techniek van backtrack

De techniek van backtrack is, dat je uit de gesproken taal van de ander, de volgende onderdelen letterlijk teruggeeft:

  • Betekenisvolle woorden
  • Het laatste stukje van de zin
  • Gedeelten van zinnen
  • Hele zinnen

Samenvatten in eigen woorden? Nee

Luister goed naar wat er gezegd wordt en wacht niet te lang voordat je iets teruggeeft. Je ondersteunt daarmee de ander om het verhaal af te maken en je toont betrokkenheid. Spreek daarbij zoveel mogelijk in dezelfde tonaliteit en vermijd vraagtekens als je de backtrack toepast. Wissel regelmatig in het teruggeven van taal en vat na een bepaalde tijd het verhaal samen. Het is niet de bedoeling dat je de woorden van de ander samenvat met je eigen woorden, zodra je dat doet, ga je gemakkelijk interpreteren. Backtrack is een actief proces waarbij je minimaal interpreteert. Gebruik hooguit enkele van jouw eigen woorden.

Luister vooral goed naar woorden die je gesprekspartner belangrijk vindt. Je hoort dit omdat deze woorden bijvoorbeeld even de nadruk krijgen in tonaliteit.

 

Wil je Backtracken oefenen?

Backtrack oefenen begint door goed te luisteren en woorden in je herinnering op te slaan zodat je ze ook aan je gesprekspartner kunt teruggeven. Om het te leren is het belangrijk dat jij de ruimte van je gesprekspartner krijgt om de backtrack toe te passen. Bedenk daarom een neutrale gebeurtenis, dit leidt inhoudelijk niet te veel af.