Meer sympathie dankzij NLP in het bedrijf: neem dezelfde houding aan

Meer sympathie opwekken bij de ander, om beter samen te kunnen werken? Dat is mogelijk op basis van dezelfde houding aannemen. Om je beter bewust te worden van de onderlinge communicatie en de manier waarop de ander op je reageert. Zodat je met jouw acties kunt voorspellen welke reactie van de ander er zal volgen. Een prettig idee, om de samenwerking te verbeteren en samen betere resultaten te bereiken.

Het bewuste en onbewuste niveau

Om meer sympathie op te wekken op basis van NLP in het bedrijf is het verstandig om in het bewuste en onbewuste denkniveau te duiken. Op bewust niveau houden we ons bezig met wát de ander zegt. Op onbewust niveau gaat het om hóe de ander dat zegt. Of hoe die ander luistert.

We nemen onbewust veel meer waar dan waar we ons bewust van worden. Het is daarom bijvoorbeeld de moeite waard om dezelfde houding aan te nemen als iemand anders. Op die manier lukt het om meer sympathie op te wekken, zonder dat de ander zich daar bewust van hoeft te zijn.

Op de volgende pagina vertel ik meer over wat NLP is.

Dezelfde houding als de ander

Een bekende techniek om meer sympathie op te wekken is het aannemen van dezelfde houding. Staat de ander met de armen over elkaar? Doe dat dan ook. En houd een hand onder je hoofd als de ander dat ook doet. Doe dit zoveel mogelijk subtiel, door na 15 – 30 seconden dezelfde houding aan te nemen.

Tip: checken of de ander je sympathiek vindt? Wijzig je houding en houd in de gaten of de ander dat nadoet. Als hij of zij je sympathiek vindt zal dat het geval zijn.

Meer sympathie voor een betere samenwerking

Je wekt eenvoudig meer sympathie op door dezelfde houding aan te nemen. Vervolgens is de kans groot dat de ander meer geneigd zal zijn om met je samen te werken. We werken liever samen met mensen die we sympathiek vinden, dan met anderen waarmee we het niet zo goed kunnen vinden. Het is op die manier de moeite waard om op onbewust niveau te werken aan de smeerolie van een samenwerking.

Cursus NLP in het bedrijf

Benieuwd naar de mogelijkheden om beter samen te werken op basis van onbewuste sympathie? En meer weten over de andere voordelen van goede communicatie? We zorgen er tijdens de cursus NLP in het bedrijf voor dat je je bewust kunt worden van de onderlinge communicatie en de effecten daarvan. Dezelfde houding is daar één van.

Om die communicatie te verbeteren en daar binnen het team of in externe relaties je voordeel mee te doen. In de beide gevallen heel interessant, om de kans op een succesvolle samenwerking verder te verbeteren. En heb je vragen? Neem contact op, dan vertellen we je er graag meer over.NLP opleiding

Erkende NLP opleiding van InnerQi

De NLP opleiding van InnerQi wordt erkend door de Nederlandse Vereniging van NLP. Jouw persoonlijke ontwikkeling en groei staat in onze opleiding centraal. Daarbij leer je veel communicatieve vaardigheden zodat je vol zelfvertrouwen de dingen doet die jij wil doen. Wij verzorgen zowel in Deventer (Overijssel) en in Grou (Friesland) NLP practitioner en NLP Master practitioner opleidingen en de korte cursus NLP Meesterschap in communicatie. Ook geven we de paardencoachopleiding gebaseerd op technieken vanuit NLP.

NLP Practitioner opleiding

De NLP Practitioner opleiding van InnerQi bestaat uit 20 dagen en duurt ongeveer tien maanden. We bieden keuze uit een vrijdag opleiding, blokken van twee dagen en drie à vier dagen achtereen. Deze NLP-opleiding staat in het teken van communicatie, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Je wordt je bewust van onbewuste processen in je denken en hoe dit je communicatie en gedrag stuurt. Je leert vaardigheden hoe je effectief veranderingen kunt aanbrengen in je gedrag.

>> Lees meer over de NLP Practitioner opleiding

Onderwerpen die aanbod komen in onze NLP opleiding

NLP Practitioner

In de NLP Practitioner opleiding starten we met de basis van NLP, het NLP communicatie model, de vooronderstellingen van NLP en hoe communicatie voor je kan gaan werken.

 • Onze vijf zintuigen en hoe we ze gebruiken

We nemen waar door middel van onze zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Vanuit dat perspectief ervaren wij de wereld zoals we denken dat hij is. Je leert hoe je bewust afstemmen op de verschillende zintuigen in kunt zetten in de communicatie met anderen.

 • Hoe je echt contact met iemand kan krijgen

Hoe creëer je nu werkelijk contact? Dat zit volgens NLP in het optimaal afstemmen op de ander middels verbale en non-verbale vaardigheden. Elkaars wereldbeeld respecteren, sfeer van harmonie en vertrouwen creëren.

 • Doelen realiseren met de NLP opleiding

Plannen maken en realiseren vraagt om een doelgerichte aanpak. De NLP Practitioner heeft een integrale strategie om precies de uitkomst te hebben zoals je die bedoelt. Je leert je doelen en wensen te concretiseren en krijgt daardoor grip op je dagelijkse leven.

 • Op welke manier taal vóór je kan werken

Taal is een belangrijk communicatiemiddel en door de beperking van taal kan er veel misgaan. Veel in onze taal wordt er weggelaten, gegeneraliseerd en vervormd. De NLP Practitioner leert je door de juiste vragen te stellen de juiste antwoorden te krijgen en gesprekken in taal te ordenen.

NLP opleiding, InnerQi, nlp practitioner

 • Leer je onbewuste processen beter kennen zodat je weet wat jouw gedrag aanstuurt

Bij alles wat we doen gebruiken we bewuste of onbewuste strategieën. Effecten van onbewuste processen zijn emoties die je niet kunt plaatsen of reacties die tegen je eigen gevoel in gaan. De oorzaken daarvan begrijpen en de veranderingsprocedures die de NLP practitioner aanbiedt geven de gewenste verandering.

 • Hoe jij je eigen stemming razendsnel positief kan veranderen met de NLP opleiding

Ankeren is een NLP techniek waarmee we razendsnel invloed kunnen uitoefenen op onze stemming door prettige stemmingen zoals humor, motivatie, liefde en zelfvertrouwen op te roepen. In reclames wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze techniek. Denk maar aan: “Heerlijk, helder…” Grote kans dat je hier automatisch een biermerk invulde. Ankers ontstaan dus vaak spontaan, maar we kunnen ze ook doelbewust installeren om zo meer emotionele vrijheid te verkrijgen. Tevens leer je hoe je krachtige ankers kan installeren bij jezelf en anderen om zo gedrag te beïnvloeden.

 • Hoe je conflicten in jezelf leert op te lossen en hoe je anderen hier bij kunt helpen

Je leert hoe je kunt werken met delen in jezelf om interne conflicten op te lossen en congruentie en helderheid te krijgen. We hebben immers allemaal stemmetjes in ons hoofd. De ene stem zegt: wel doen en de andere zegt: niet doen. Ja en welke keuze maak je dan?

Wat levert deze NLP opleiding jou op?

 • Je bent in staat om effectief te communiceren met anderen
 • Positiever in het leven door de ongekende mogelijkheden die je nu ziet.
 • Meer controle over je eigen gedachten en gevoelens en begrijpt dit beter
 • Inzicht en verandering in je (beperkende) gedachten/overtuigingen, waarden en gedragspatronen
 • Je kunt effectief NLP toepassen in gesprekken maar ook om je doelen te realiseren en gebruikt daarbij de technieken die je aangeleerd zijn.
 • Meer positieve invloed kunnen uitoefenen binnen allerlei soorten relaties (thuis, werk, opvoeding, etc.)
 • Meer focus, welke doelen je kunt stellen en hoe je deze gaat realiseren
 • Je gaat innerlijke kracht (InnerQi) ervaren en wordt rustiger om die dingen te doen waar jij een goed gevoel van krijgt.

NLP Master Practitioner opleiding

De NLP Master opleiding van InnerQi bestaat bestaat uit 21 dagen en is het vervolg van de NLP Practitioner opleiding. De NLP Master Practitioner is een verdieping van de Practitioner kennis, vaardigheden en inzichten. Meesterschap in communicatie en gedragsverandering. In dit tweede jaar van de volledige NLP opleiding gaan we meer gedetailleerd in op de onbewuste processen en de dieptestructuren in communicatie. Je komt tot de werkelijke essentie van NLP en van jezelf. In die zin geeft het een enorme boost aan jouw zelfkennis. De verborgen drijfveren van je handelen. Welke normen/waarden en overtuigingen spelen daarbij onderliggend een rol? Op het NLP Masterniveau dragen we kennis aan op het vlak van waarden, normen, onbewuste aannamen en overtuigingen, identiteit en missie.

Programma van de NLP Master practitioner:

 • Metaprogramma’s: Het gaat over observeerbare filters, processen, referentiekaders, etc. die het mogelijk maken te begrijpen hoe je functioneert.
 • Criteria: het waardensysteem en de hiërarchie van normen en waarden. Wat streef je na en waar wil je van weg. (opvragen, herkennen, kalibreren, verhelderen, toepassen en wijzigen).
 • Overtuigingen: welke heb je, welke heb je nog nodig en welke niet meer? Aan de orde komen onder andere kernovertuigingen en overtuigingssystemen (ontdekken, installeren, toepassen, verfijnen en veranderen).
 • Structuur van emoties: signaalfunctie, samenhang met criteria, overtuigingen en beheersing van emoties.
 • Tijdlijnen: ontdekken, gebruiken en veranderen. Met bijzonder interessante veranderingsprocedures die invloed hebben op je verleden, heden en toekomst.
 • Modellering: je brengt vaardigheden en capaciteiten in kaart met als doel dit te kwaliteiten van anderen bij jezelf te kunnen installeren.
 • Verdieping van de practitionerstof op diverse onderdelen zoals: taalpatronen, strategieën, logische niveaus en submodaliteiten.

 

Wat levert de NLP Master practitioner opleiding jou op?

 • Zelfkennis
 • Effectief onderhandelen
 • Presentatievaardigheden
 • Excellent gedrag waardoor jij succesvol wordt
 • Vergroten van je keuzemogelijkheden
 • Handelen en leven vanuit balans en harmonie
 • Capaciteiten vergroten zodat je vanuit passie gaat werken en leven
 • Betere relaties
 • Effectiever functioneren op je werk
 • Je eigen patronen doorbreken waardoor je keuzemogelijkheden hebt om je gedrag te optimaliserenBeter luisteren dankzij een cursus NLP: luister met een leeg hoofd

Luisteren is een belangrijke kwaliteit. Die ons ver kan brengen, mits we er echt aandacht voor hebben en ons best voor doen. Luisteren is moeilijker dan veel mensen denken, vooral om dat te doen met een leeg hoofd.

Met een leeg hoofd, om te voorkomen dat we meteen oordelen over wat we horen. Want, horen is iets heel anders dan luisteren. We moeten ons best doen om aandacht te hebben voor de ander, terwijl we onze eigen oordelen even opzij zetten en voorkomen dat we daar vanuit meteen reageren.

Luisteren naar wat de ander zegt

Goed luisteren begint met aandacht voor wat de ander zegt. Door mee te gaan in de gedachten die de ander heeft en de keuzes die hij of zij maakt. Om ons te verplaatsen in de ander en die goed te kunnen begrijpen.

Goed luisteren vraagt om een belangrijke mate aan inlevingsvermogen in de ander. En om een belangrijk vermogen om goed te begrijpen wie we zelf zijn en hoe we ons gedragen. Vandaar ook dat een cursus NLP daar uitstekend bij kan helpen. We worden ons op die manier bewust van wie we zijn en wat we doen, zodat we vanuit daar de mogelijkheid hebben om naar de ander te luisteren.

Zodra we dat onder de knie hebben is het de kunst om te gaan luisteren zonder oordeel. Dus met de aandacht voor het verhaal van de ander, maar dan zonder daar meteen wat van te ‘vinden’. Om de ander niet af te kappen of daar meteen op in te gaan. En om er zelf voor te zorgen dat we ons kunnen openstellen voor nieuwe ideeën en andere inzichten.

Zonder oordeel luisteren

Het luisteren met een leeg hoofd zorgt ervoor dat we dat doen zonder een oordeel te vellen. Om er daarmee voor te zorgen dat we luisteren en de ander de kans bieden om ons daadwerkelijk iets te vertellen. Waarmee we onze eigen wereld rijker kunnen maken, gewoon door ons open te stellen voor wat de ander te vertellen heeft.

Let op: luisteren met een leeg hoofd is iets anders dan naïef aanhoren wat de ander vindt of vertelt. Denk er goed over na, maar niet nadat je het met een leeg hoofd binnen hebt laten komen.

Luisteren

Een leeg hoofd: cursus NLP

Wil je zelf beter leren luisteren met een leeg hoofd? Dan is de cursus NLP wellicht een goede keuze voor je. Daarmee zorg je ervoor dat je op een andere manier leert luisteren. Om de ander netjes uit te laten spreken, daar niet meteen een oordeel over te vellen en daar bovendien je eigen wereld mee te kunnen verrijken. Een win-win-win situatie dankzij de cursus NLP die je kunt volgen.Communicatietraining voor het hele bedrijf: van de productiemedewerker tot de directeur

Communicatietraining voor het hele bedrijf: van de productiemedewerker tot de directeur

Communicatietrainingen op HBO-niveau voor het management, digitale communicatie voor beginners voor de oudere medewerkers en een cursus persoonlijke ontwikkeling voor de jongste aanwinsten. Het is heel gebruikelijk om verschillende lagen en afdelingen van bedrijven hun eigen training te geven. Soms vanuit inhoudelijk oogpunt, maar vaak omdat de training helaas niet geschikt is voor alle medewerkers. En dat terwijl een gezamenlijke training juist helpt de onderlinge communicatie te verbeteren.

NLP in bedrijf is hierin een belangrijke uitzondering op de regel. Het is júist de bedoeling om iedereen uit iedere laag bij de training te betrekken. Op die manier verbetert de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld om beter op elkaar af te stemmen wat er moet gebeuren en goed te snappen en begrijpen wat de ander voelt en ervaart.

Non-verbale communicatie en beter afstemmen

We communiceren doorlopend. Iedere dag en op ieder moment. Soms verbaal, maar meestal non-verbaal. We stralen uit dat we veel aan ons hoofd hebben of hebben juist een open houding die verklapt dat we behoefte hebben aan een praatje met iemand anders.

Die non-verbale communicatie vormt belangrijke smeerolie binnen een organisatie, mits je daar goed mee om weet te gaan. Het is niet nodig om overal op te reageren, maar het is in ieder geval van belang om de non-verbale signalen goed op te vangen. Het is een van de belangrijke doelstellingen van de NLP in bedrijf-trainingen. In veel bedrijven wordt die non-verbale communicatie niet goed opgevangen of begrepen. Er ontstaan misverstanden, die de samenwerking door het team niet bepaald ten goede komen.

NLP in bedrijf: voor alle medewerkers

De oplossing? Een NLP-training die geschikt is voor alle medewerkers. Wij trainen productiemedewerkers en directeuren, net als leidinggevenden en schoonmakers. En het unieke? Die trainen we allemaal tegelijk. Iedereen communiceert, zowel verbaal als non-verbaal. Het is juist daarom de kunst om iedereen hierbij te betrekken en er daarmee voor te zorgen dat de onderlinge communicatie en samenwerking zal verbeteren.

Benieuwd hoe we dat aanpakken tijdens NLP in bedrijf? Ontdek de training en maak bijvoorbeeld kennis met onze trainers. Zij hebben veel ervaring met uiteenlopende bedrijven, net als met de verschillende medewerkers uit de diverse lagen van de ondernemingen.

Resultaat: een sterker team

Het resultaat is altijd een sterker team. Met de training NLP in bedrijf zorg je ervoor dat je een beter beeld krijgt bij wat er gaande is in het hoofd. In je eigen hoofd als je communiceert en bij de ander op het moment dat jullie samenwerken.

Meer weten over NLP in bedrijf en de voordelen van een training voor alle medewerkers? Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over of kunnen je vertellen over de ervaringen van andere ondernemingen.NLP Practitioner: ontdek dat je helemaal niet zielig bent

Ontdek dat je helemaal niet zielig bent

Een ronde langs psychologen en andere therapeuten kan je gemakkelijk tot een andere overtuiging brengen. Maar zielig, dat ben je helemaal niet. Het hoeft niet aan jou te liggen dat je ondanks de verschillende behandelingen nog niet verder bent gekomen met jouw probleem.

Om een probleem op te lossen zijn er een paar dingen nodig. De behandeling dient effectief te zijn. Nog belangrijker is het dat de behandeling of werkwijze aansluit op de daadwerkelijke oorzaak van het probleem. Zoals de sleutel van je huis bij de buren ook niet past leidt de verkeerde behandeling of aanpak nooit tot de oplossing van jouw probleem.

De opleiding NLP Practitioner kiest een totaal andere insteek en is daarmee goed geschikt voor de ‘problemen’ waar psychologen en therapeuten geen raad mee lijken te weten. Niet omdat ze je niet zouden kunnen helpen, maar omdat ze vanuit hun achtergrond automatisch een verkeerde insteek kiezen.

Jouw probleem lijkt onoplosbaar

We spreken regelmatig mensen met een ‘probleem’ dat onoplosbaar zou zijn. Ze zijn langs geweest bij verschillende psychologen en therapeuten, maar hebben de oplossing nooit gevonden. Tal van behandelingen verder lukt het ze nog altijd niet om er vanaf te komen.

Het probleem daarmee? Langzaamaan raken mensen ervan overtuigd dat het misschien toch aan henzelf ligt. Terwijl de NLP Practitioner opleiding laat zien dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. De insteek en aanpak zouden alleen heel anders moeten zijn.

nlp practitioner

Benadering als slachtoffer

Psychologen en therapeuten hebben vanuit hun achtergrond en opleiding meegekregen dat ze iedereen moeten benaderen als slachtoffer. Dat valt ze daardoor moeilijk kwalijk te nemen. Toch draagt het niet bij aan de oplossing van de problemen die je mogelijk ervaart.

Zij gaan er vanuit de basis al vanuit dat je ‘zielig’ bent, om je op die manier te helpen met het probleem dat je ervaart. Ze sluiten daarmee meteen een andere belangrijke richting af. Ze gaan voorbij aan de mogelijkheid om jou in je kracht te zetten en zelf verandering aan te brengen in de situatie.

NLP Practitioner: zelf verandering aanbrengen

Tijdens de opleiding NLP Practitioner zetten we jou in je kracht om zelf veranderingen aan te brengen. Je krijgt meer inzicht in wat er speelt en waarom je je op een bepaalde manier voelt. Niet vanuit de benadering dat je zielig bent of met een probleem worstelt, maar vanuit een uitdaging.

Ontdek de NLP Practitioner opleiding als de ideale uitweg voor het probleem dat je ervaart of dat anderen je aanpraten. Zodat je daar eindelijk effectief mee aan de slag kunt om er wat aan te doen.

8x ontdekken tijdens de opleiding NLP Practitioner

Benieuwd wat je kunt verwachten van een NLP Practitioner opleiding? We zetten 8 inzichten voor je op een rij die je zal ontdekken:

 • Jouw 5 zintuigen en hoe je die gebruikt

  We hebben 5 zintuigen, namelijk voor zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Tijdens de opleiding zet je jouw zintuigen op scherp, zodat je alle input daarvan goed verwerkt en gebruikt om de wereld om je heen beter te doorgronden.

 • Hoe je echt contact met iemand krijgt

  Contact maak je door zowel verbaal als non-verbaal te communiceren. Wat is een ‘klik’ met iemand eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat je die vaker ervaart? Dat is wat je leert tijdens de opleiding, voor een wereld vol harmonie en vertrouwen.

 • Over doelen en verlangens

  We leren je over plannen maken en te kiezen voor een doelgerichte aanpak. Zet je wensen en verlangens op een rij en ontdek hoe die verbonden zijn aan je doelen. Tips om je interne en externe handelingen te plannen voor het gewenste resultaat.

 • De kracht van effectieve taal

  Leer gesprekken te ordenen en te horen wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Tijdens de opleiding NLP Practitioner ontdek je de diepere lagen van taal, waardoor je ook op kunt vangen wat de ander of jij mogelijk achterwege laat.

 • Onbewuste processen in je brein

  Herken de processen die jouw gedrag aansturen, vanuit je onbewuste brein. Krijg grip op hoe je over dingen denkt en welke emoties je voelt. De ideale basis om de oorzaak voor veranderingsprocessen te leren kennen.

 • De kracht van jouw stemming

  Stap van een vrolijke stemming over in een serieuze of haal jezelf uit de put door een knop om te zetten. Beïnvloed het gedrag en de stemming van anderen, door zelf de weg in te slaan die je graag bewandelt.

 • Hoe je zelf conflicten oplost

  Krijg meer inzichten in conflicten. In hoe ze ontstaan, wat je er aan kunt hebben en hoe je ze in de kiem smoort of netjes oplost. Over de ene en de andere stem van binnen, net als conflicten met anderen.

 • Hoe je onafhankelijk wordt van tijd

  Voorkom dat je geleefd wordt door de klok die altijd maar door tikt. Zorg er in plaats daarvan voor dat je onafhankelijk wordt in je gedrag, waardoor je dankzij de opleiding NLP Practitioner meteen veel meer rust zal ervaren.

Waardevolle inzichten

Je kiest met de opleiding NLP Practitioner voor waardevolle inzichten in je eigen gedrag en in dat van anderen. Ontdek dat je niet zielig bent en dat je zelf kunt veranderen, mits je werkt op basis van de juiste insteek. Wij zorgen ervoor dat je in je kracht komt te staan, om het roer eindelijk succesvol om te kunnen gooien. Ja ik schrijf me in voor een gratis proefles.NLP in 1 dag: krijg meteen meer gedaan door anderen

Een cursus NLP in 1 dag? Jouw eerste kennismaking hiermee zal je meteen veel opleveren. Je leert waardevolle inzichten die je meteen kunt toepassen. Praktische tools en handvatten om ander gedrag te vertonen. Om zelf anders te handelen, zodat je ook van anderen meteen meer gedaan kunt krijgen.

Tijdens onze cursus NLP in 1 dag laten we je hiermee kennismaken en geven we je meteen een aantal praktische tips mee. Dat betekent dat je goed van start gaat met een degelijke basis. Na de basis krijg je van anderen meteen meer gedaan. Hoe dat kan? Via inzicht in je eigen gedachten en handelen, wat je voelt en waarom je dat voelt.

Inzicht in je eigen gedachten en handelen

Tijdens een cursus NLP is het vooral van belang om meer inzicht te krijgen in je eigen gedachten en handelen. Je kunt immers geen gedachten lezen van anderen. En niet 1-op-1 achterhalen waarom zij bepaald gedrag laten zien. Bij jezelf kan dat wel. Daarom begint NLP altijd bij jezelf, omdat dit het gedeelte is dat je met zekerheid kunt controleren en veranderen.

Inzicht in je eigen gedachten en handelen geeft een beter beeld van wat je doet, waarom je dat doet en hoe dit op anderen overkomt. Je stelt vast welke effecten jouw gedachten en handelen hebben op de wereld om je heen. Van daaruit kun je werken aan wat je voelt en waarom je dat voelt.

Wat je voelt en waarom

Je gedachten en handelen vormen de basis bij de cursus NLP. Vervolgens gaan we aan de slag met wat je voelt en waarom je dat voelt. Zodra je dit begrijpt krijg je een veel beter beeld van wat jou motiveert en waarom je bepaalde keuzes maakt. Dit kun je gebruiken om jouw eigen gedrag te voorspellen en dat strategischer in te zetten om door anderen meer gedaan te krijgen.

Afstemmen op de ander om meer gedaan te krijgen

Op die manier komen we uit bij het doel van de cursus NLP in 1 dag: meer gedaan krijgen door anderen. Zodra jij goed weet hoe jij denkt, voelt en handelt kun je dat gebruiken om je op de ander af te stemmen.

Bepaal op voorhand het gedrag dat je van de ander graag zou zien. Zorg ervoor dat je jouw eigen gedrag op de ander afstemt, om de kans daarop zo groot mogelijk te maken. Op die manier is de introductiecursus tot NLP heel waardevol. Je doet inzichten op die je meteen in de praktijk kunt toepassen om het verschil te maken.

 NLP in bedrijf voor een sterk team

NLP voor teamontwikkeling

NLP in bedrijf. Maak kennis met de kracht van NLP voor teamontwikkeling.

Zijn er wrijvingen en onderlinge irritaties tussen je medewerkers? Werken afdelingen als eilandjes binnen je organisatie? Kennen mensen elkaar wel maar niet goed genoeg voor een open gesprek. Is het vaak een “Wij” tegen “Zij” cultuur?

Grote kans dat er iets misgaat in de communicatie. We begrijpen elkaar niet en daardoor trekken we allemaal ons eigen plan. Wat niet helpt tot betere en efficiëntere resultaten.NLP in bedrijf

Want hoewel die ander niet doet wat jij zou willen, is alle communicatie een kwestie van actie en reactie. Als jij wilt veranderen, ligt dat dus ook in jouw handen. Maar het grote probleem voor de meeste mensen in de meest uiteenlopende situaties, is dat ze niet weten HOE!

Wij laten jullie kennismaken met NLP zodat je medewerkers:

 • praktische tools en handvatten krijgen om anders te handelen;
 • inzicht krijgt in hun eigen gedachten en hoe dat werkt in ons brein;
 • snappen wat ze voelen en waarom ze dat voelen;
 • beter afstemmen op de ander en meer gedaan krijgen;
 • teamontwikkeling kunnen doormaken.

Natuurlijk snappen wij ook wel dat we jullie in één dag niet volledig kunnen trainen. Maar we kunnen jullie wel laten kennismaken. Om te laten voelen wat een klein beetje sturing al kan doen. Om te laten merken dat inzicht en bewustwording de basis kunnen zijn voor grote stappen in een betere onderlinge communicatie.

Wat leer je op zo’n NLP in bedrijf?

Je gaat meer sturen. Grenzen stellen. Je wordt je meer bewust van je non-verbale communicatie en je leert direct beter afstemmen op de ander. Je oefent met feedback en conflicthantering en je leert al heel veel over het oppikken en uitzenden van (on)bewuste signalen.

Voor wie is zo’n NLP in bedrijf training?

NLP in bedrijf is voor teams die bestaan uit een gemêleerde groep medewerkers van productiemedewerker tot directeur, van leidinggevende tot schoonmaker. van administratie tot verkoop afdeling. Deze training verzorgen we in commerciële productie bedrijven, zorg instellingen en overheidsinstellingen.

NLP in bedrijf voor teamontwikkeling

Ook met NLP krijg je meer samenhang in je team. Dit komt met name doordat je teamleden elkaar beter leren begrijpen, effectiever communiceren en beter op elkaar af kunnen stemmen. Mede door begrip en sympathie versterkt dat de teamontwikkeling.

Liever maatwerk?

Natuurlijk bieden we ook maatwerk. Mocht je een één of meerdaagse training voor je organisatie willen? Neem dan contact met ons op.

Wil je weten met wie je in zee gaat? Onze trainers stellen zich hier aan je voor.

Ja ik maak graag kennis met jullie https://innerqi.nl/bel-mij-terug/

 NLP in één dag, voor zelfvertrouwen en assertiviteit

Heb je wel eens het gevoel dat je tegen een muur praat? Dat je niet begrepen wordt? Heb je daardoor geen zelfvertrouwen en assertiviteit? NLP in één dag leert je hoe dit anders kan.

Grote kans dat er iets misgaat in de communicatie. Want hoewel die ander niet doet wat jij zou willen, is alle communicatie een kwestie van actie en reactie. Als jij wilt veranderen, ligt dat dus ook in jouw handen. Maar het grote probleem voor de meeste mensen in de meest uiteenlopende situaties, is dat ze niet weten HOE!

In één dag laten wij je kennismaken met NLP zodat je:

 • praktische tools en handvatten krijgt om anders te handelen;
 • inzicht krijgt in je eigen gedachten;
 • snapt wat je voelt en waarom je dat voelt;
 • beter afstemt op de ander en meer gedaan krijgt
 • zelfvertrouwen krijgt
 • assertiviteit normaal voor je wordt.

Natuurlijk snappen wij ook wel dat we je één dag niet volledig kunnen trainen. Maar we kunnen je wel laten kennismaken. Om je te laten voelen wat een klein beetje sturing al kan doen. Om te laten merken dat inzicht en bewustwording de basis kunnen zijn voor grote stappen in jouw ontwikkeling.

Assertiviteit en Zelfvertrouwen met NLP ?

Je gaat meer sturen. Grenzen stellen waardoor je assertiviteit toeneemt. Je wordt je meer bewust van je non-verbale communicatie en je leert direct beter afstemmen op de ander. Je oefent met feedback en conflicthantering en je leert al heel veel over het oppikken en uitzenden van signalen. Daarnaast leer je heldere doelen te stellen en krijg je tools om het ook te gaan realiseren zodat je zelfvertrouwen toeneemt.

Voor wie is zo’n NLP in één dag?

Managers, vaders, moeders, opvoeders, bankmedewerker, verpleegkundige, docent, ict specialist, ontwerper, politieman, onderzoeker, ondernemer, leidinggevende, psychotherapeut, arts, fysiotherapeut, specialist, boswachter, tekstschrijver, verzorgende, planner, enz.

NLP in een dag

Meer NLP?

Wil je na deze dag of nu al meer NLP? Dan is wellicht de Meesterschap in communicatie of de NLP Practitioner iets voor jou. Wil je liever individuele begeleiding? Dan past waarschijnlijk een coach traject beter bij jou.

Wat houdt je tegen?

NLP in één dag is jouw kans om gewoon eens te voelen hoe het voelt als jij nieuwe inzichten krijgt, anders leert voelen en nieuw gedrag aanleert. Het is niet duur, heeft geen tsjakka-gehalte en is beslist niet zweverig. Onze deelnemers komen keer op keer enthousiast thuis na deze kennismaking.

Wil je weten met wie je in zee gaat? Onze trainers stellen zich hier aan je voor.

Wil je zeker weten of we nog plek voor je hebben?

Ga naar het inschrijfformulier

Locaties: Grou en Deventer
Duur: 1 dag van 10 uur tot 17 uur
Data: kijk in de agenda of ga door naar het inschrijfformulier en kies daar jou dag.
Prijs: € 350,- incl. koffie, thee en lunch.Home

Verandering, de sleutel tot succes

Bekrachtig de ongekende vermogens van jezelf of van je team

InnerQi staat voor je innerlijke Qi. Qi is een term die uit de Oosterse wijsheid komt. Denk maar aan Ai(Ki)do of Thai Chi. Qi wordt dus ook op verschillende manieren geschreven, afhankelijk van de oorsprong van land. Qi betekent  levenskracht of levensenergie. (Trouwens, Qi spreek het uit als key). Indien alles binnen jezelf goed loopt voel je de energie door je lijf stromen. Je bent gedreven, je weet wat je wilt doen en barst van de energie, zoals in de volksmond ook wel wordt gezegd. Dit geeft ons als mens het gevoel van levensgeluk en plezier. 

Maar als die energie even op is, dan weet je dat je zowel binnenin en alles daarbuiten niet meer stroomt. De buitenwereld is een reflectie van jouw binnenwereld. In je hoofd en in je lijf voel je wellicht pijn, verdriet, frustratie, irritatie en daardoor overmatige stress. Deze stress zorgt er weer voor dat je het allemaal even niet meer weet. In bepaalde situaties in je leven lukt het niet meer om geluk te vinden. Dit weerspiegelt zich weer in je buitenwereld. Meerdere aspecten in je leven mislukken of lopen stuk.

 

Lees hier verder voor:

Persoonlijke ontwikkeling: persoonlijke groei   

Teams en organisaties : effectief samenwerken

wil je een opleiding volgen? Ga dan direct naar ons aanbod.

Plan een afspraak met ons in

Aarzel niet en neem bij vragen contact op met Ferdinand Aukes van InnerQi

Ferdinand