3. Taalpatronen van de semantische slechte vormgeving - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. 3. Taalpatronen van de semantische slechte vormgeving - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

3. Taalpatronen van de semantische slechte vormgeving

Semantisch = volgens de betekenisleer (semantiek) van woorden. Hiermee bedoelen we heel letterlijk dat de betekenis van een zin onjuist is. Bij voorbeeld: ‘de regen maakt me depressief’; dit is een zin die in betekenis niet klopt omdat de regen je alleen maar nat maakt. Als je daar depressief van wordt is dat een subjectief gevolg tegenover de objectieve oorzaak, nat worden.

Je vervormt de taalkundige betekenis. (de vraag: Wat maakt dat…is zo’n voorbeeld)

Het 1ste taalpatroon in deze groep is Cause Effect – Oorzaak Gevolg. Bij dit taalpatroon hoor je dat bepaalde subjectieve gevoelens samenhangen met iets dat, objectief gezien, aanwezig is in de omgeving. (zie voorbeelden)

Het 2de taalpatroon is Mind Reading – Gedachten lezen. Dit veel voorkomende patroon veronderstelt dat je zonder enig bewijs exact weet hoe een ander zich voelt of hoe een ander ergens over denkt. Hoe ‘weet je dat’ is de vraag die dat ontzenuwt. (zie voorbeelden)

Het 3de taalpatroon is Lost Performative – de ontbrekende auteur. Hier worden uitspraken gedaan die als een soort van aanname worden gesteld ; als een veronderstelde waarheid. Waar die mening vandaan komt kan niet direct worden afgeleid uit de zin; een oorspronkelijke auteur is onbekend.

(zie voorbeelden)

  a. Cause – Effect   Een externe Oorzaak (X) heeft een Intern Gevolg (Y)  Hoe precies veroorzaakt “ X “  “ Y ”? Iets of iemand veroorzaakt een intern gevoel bij je.  Subjectief beleefde oorzaak
Zijn zingen irriteert me.Hoe precies veroorzaakt zijn zingen irritatie?Nadere toelichting
De rekeningen maken me onrustig.Hoe precies veroorzaken die rekeningen onrust?Nadere toelichting
Een sirene geeft me rillingenHoe precies veroorzaakt een sirene rillingen?Nadere toelichting
Dat verhaal ontroert me.Hoe precies veroorzaakt dat verhaal  ontroering?Nadere toelichting
   
    
b. Mind Reading Gedachten lezenHoe weet je dat?  Nadere toelichting
Je beweert te weten hoe de ander zich voelt of de ander denkt, zonder direct zintuiglijk bewijs.Of je neemt aan dat de ander weet wat jij denkt zonder een direct zintuiglijk bewijs. (kalibratie)   
   
Ze is me beuHoe weet je dat ze je beu is?Nadere toelichting
Ze haat afhankelijke mensen.Hoe weet je dat ze afhankelijke ….?Nadere toelichting
Hij denkt dat ik lieg. Zij hebben niets voor hun kinderen overHoe weet je dat hij denkt dat je …? Hoe weet je dat ze niets voor hun kinderen over hebben?Nadere toelichting Nadere toelichting
   
c. Lost Performative Oorspronkelijk spreker is onbekend. Een algemeen aangenomen waarheid.Wie zegt dat ? Hoe kom je erbij/wie beweert datOntbrekende auteur de verwijzingsindex
Brave kinderen spreken niet tegen.Wie zegt dat…?Nadere toelichting
Minderheidsgroepen zijn niet zo slim . Vrouwen kunnen niet rijden.Wie zegt dat…?   wie zegt dat…?Nadere toelichting   Nadere toelichting

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.