Change Personal History Procedure - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Change Personal History Procedure - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Change Personal History Procedure

Opdracht: in je persoonlijke geschiedenis gevoelsmatige veranderingen tot stand brengen.  

Het proces is opgedeeld in 3 fasen.

Procedure: deel I

 1. Programmer vraagt Subject zich een bepaald gevoel van een tijd geleden te herinneren, dat ongewenst is en hem nu nog steeds beperkt.
 2. Kalibreer en anker deze respons kinesthetisch; testen is meestal niet nodig omdat het zo gemakkelijk toegankelijk is. Houd dit anker actief als een ‘zoekanker’.
 3. Terwijl Programmer het anker vasthoudt, krijgt Subject de opdracht om terug in tijd en ruimte te gaan, en herinneringen te laten opkomen (bijvoorbeeld over het verleden zweven of de bladzijden terug te slaan uit een plakboek van zijn leven).
 4. Bij iedere herinnering die in de aandacht komt benoemt Subject de plaats en de leeftijd. Programmer noteert deze gegevens.
 5. Na 2 tot 3 ervaringen (herinneringen) vraagt Subject om het onderbewuste toe te staan een van de eerste ervaringen met hetzelfde of vergelijkbare gevoel in het verleden te vinden (deze herinneringen hoeven geen logisch verband met elkaar te hebben).
 6. Nadat er 3 tot 5 ervaringen zijn gevonden en benoemd, wordt het zoekanker los gelaten.
 7. Programmer brengt Subject in het hier en nu. Het anker van dit deel van de procedure wordt verder niet meer gebruikt.

Procedure: deel 2

 1. Programmer vraagt Subject de herinneringen te bekijken en een hulpbron te bedenken die het jongere zelf zou hebben geholpen ten tijde van die ervaringen in het verleden. Een hulpbron is bedoeld om beter met de situatie om te kunnen gaan en zich goed te voelen over zichzelf. (Subject kan geen andere mensen of externe gebeurtenissen in zijn ervaring veranderen)
 2. Programmer vraagt Subject een ervaring van deze hulpbron in zijn leven te herbeleven. Programmer ankert de hulpbron en test dit anker; indien nodig ankers stapelen. Eventueel een 2e hulpbron en 2e anker gebruiken.
 3. Programmer activeert nu het (de) hulpbron-anker(s), houdt deze geactiveerd tot de procedure is afgerond.
 • Programmer leidt Subject door elke ervaring uit deel I, te beginnen met de vroegste ervaring (de 1ste ) en werkt als volgt:
  • Eerst gedissocieerd: Programmer instrueert Subject om aan het jongere zelf in die ervaring de hulpbron te geven. Subject ziet het effect en benoemt het effect. Als dat effect positief is waargenomen, dan gaat Programmer verder met de volgende stap.
  • Vervolgens geassocieerd: Programmer instrueert Subject in de ervaring te stappen en geassocieerd in die tijd en plaats te zijn, weer in die ervaring maar nu met de hulpbron. Programmer vraagt aan Subject hoe het voelt om met de hulpbron in diezelfde situatie aanwezig te zijn. Als dat goed voelt kan die herinnering losgelaten worden, en ga je verder met de andere herinneringen zodat Subject zich uiteindelijk goed kan voelen in elke ervaring.

Subject kan anders gaan reageren in de ervaring; deze verandering van de feiten is

 okay over wat ze wel/niet deed.

 • Programmer begeleidt en kalibreert.
 • Als alle situaties zijn herbeleefd met de hulpbron(nen) laat Programmer de ankers los en brengt Programmer Subject terug naar het hier en nu.

Procedure: deel 3

 1. Test: Vraag Subject de ervaringen uit deel I opnieuw in ogenschouw te nemen zonder ankers. Kalibreer de response en merk op of er verandering is.
 2. Test: Vraag Subject aan een recent voorbeeld te denken waarin dat ongewenste gevoel zat. Kalibreer om te ervaren of de hulpbron werkt. Zo niet, gebruik het anker dan.
 3. Test: Vraag Subject om zich een situatie in de toekomst voor te stellen waarin Subject zich gewoonlijk niet op zijn gemak voelt en kalibreer.

Je hebt nu kennis gemaakt met technieken om kracht te putten uit je persoonlijke geschiedenis, en om veranderingen tot stand te brengen in je persoonlijke geschiedenis.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.