Context reframing - Samenhang herkaderen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Context reframing - Samenhang herkaderen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Context reframing – Samenhang herkaderen

Bij deze vorm van herkaderen gaan we uit van de vooronderstelling dat ieder gedrag zinvol is in een bepaalde context (samenhang = onderling verband). Hier vind je voor de betrokkene als het ware een nieuwe samenhang waarin de oorspronkelijk als negatief gelabelde ervaring juist positief is. De gebeurtenis of gedrag krijgt zodoende een nieuwe positieve(re) betekenis.

Volgens Leslie Cameron Bandler is alle gedrag geaccepteerd als nuttig binnen een bepaalde context. Dit veroorlooft ons om gedrag gewoon te zien als gedrag.

Bijvoorbeeld:

Macho-gedrag voor een meisje past niet op het schoolplein.

In het kader van vrouwelijk gedrag past het misschien niet, maar wanneer datzelfde meisje op straat lastig wordt gevallen komt dit gedrag haar waarschijnlijk goed van pas.

In het kader van zelfverdediging past het zeer goed.

In dit voorbeeld blijft het gedrag hetzelfde maar de manier waarop je er naar kijkt verandert. Doordat je macho gedrag in een ander kader plaatst, krijgt het een positieve betekenis.

Deze vorm van herkaderen is vooral te gebruiken als je uitspraken signaleert als:

“Ik ben te …  ” of “Ik ben niet …   genoeg”.

Voorbeeld:

“Ik ben veel te precies in het huishouden. Alles moet altijd op z’n plaats staan”

De herkadering kan dan zijn:

“Ik zit te springen om zo iemand op mijn kantoor.”

De nieuwe context is het kantoor.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.