De metafoor als linguïstisch gereedschap - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. De metafoor als linguïstisch gereedschap - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

De metafoor als linguïstisch gereedschap

Vanuit het NLP-standpunt is elk woord, elke zin en alle taal een metafoor. Je geeft immers in taal uitdrukking aan wat je concreet van de werkelijkheid hebt ervaren.

Woorden op zich betekenen niets en kun je daardoor als abstracties beschouwen. Pas wanneer je de woorden kunt refereren aan zintuiglijke representaties geef je ze betekenis. Alle taal wordt dus per definitie overdrachtelijk begrepen. Je draagt informatie over vanuit je eigen model van de wereld én stemt het eventueel af op andermans model van de wereld.

Als je aan woorden betekenis geeft, die begrepen, verstaan, aangevoeld wordt of waardoor je op dezelfde golflengte bent met mensen, dan is er aan twee voorwaarden voldaan:

  1. wederzijdse bekendheid met, en verstaan van, elkaars taal
  2. woorden zijn gerefereerd aan de beleving in de dieptestructuur

Je construeert een metafoor met behulp van een allegorie en isomorfe, analoge figuren.

  • Allegorie betekent: zinnebeeldende voorstelling. (zintuiglijk waar te nemen)
  • Isomorf betekent: Iso = Gelijk Morf = Gedaante (gelijkaardige vorm, gedaante of structuur)
  • Analoog betekent: gelijken op; gelijkaardig aan; in overeenstemming met.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.