Herkaderen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Herkaderen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Herkaderen

Herkaderen betekent letterlijk een ander kader plaatsen rond een bepaald beeld of gebeuren. Psychologisch is het herkaderen van iets een verandering van de betekenis. Je doet dat door iets in verschillende kaders of contexten te plaatsen. Zo kennen we een aantal categorieën van ervaringen die we kaderen als: goed, slecht, pijnlijk, onaanvaardbaar, succesvol enz.

Afhankelijk van wat er is gekaderd, heb je verschillende informatie over de inhoud en daardoor een verschillende perceptie op wat het voorstelt.

Het meest fundamentele doel van herkaderen is om mensen te helpen hun perspectief te veranderen:

van een onmogelijkheden kader naar een mogelijkheden kader (As-If)

van een falen kader naar een feedback kader

van een probleem kader naar een outcome kader

Verhaaltje:

Een klein kind was bezig een tekening te maken.

De onderwijzer zei: “wat een mooie tekening. Vertel er eens iets over”

“Het is een tekening van God.”

“Maar niemand weet hoe God eruitziet.”

“Nou, maar als ik klaar ben wel, hoor.”

*In dit verhaaltje is een tekening van God maken gekaderd van onmogelijk naar mogelijk.

Verhaaltje:

Oliver W. Holmes was eens op een bijeenkomst waar hij de kleinste van alle aanwezigen was. Een kennis van hem probeerde geestig te zijn en zei: “meneer Holmes, u zult zich wel klein voelen tussen ons reuzen.” “Ja, dat klopt” zei Holmes. “Ik voel me net een dubbeltje tussen allemaal stuivers.”

*Meneer Holmes antwoord subtiel door zijn lichaamsgrootte te herkaderen naar een waarde.

Verhaaltje:

Een man stoort zich aan een bepaald soort moderne muziek en zegt daar iets van. Uit de omstanders komt een reactie van “ je wordt oud, vader” waarop de man antwoord: “Ja dat klopt, ik word 120”

*Hier is ‘oud worden’ herkadert van probleem (ouderwets) naar outcome (hoge leeftijd.)

Met herkaderen ontwikkel je de vaardigheid om je waarneming of mening over iets, wat je als negatief of onaanvaardbaar ervaart, te veranderen. Je ordent (kadert) je ervaringen op bepaalde wijze, en de manier waarop je dat doet heeft veel invloed op de betekenis die je geeft aan je ervaringen. Dus, wanneer je iets in deze ordening verandert, verandert vanzelf de betekenis.

Herkaderen, is je de vraag stellen: “Hoe kan ik dit ook bekijken!?”

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.