Het communicatieproces - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Het communicatieproces - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Het communicatieproces

Ons leven speelt zich af binnen de context van de omgeving waarin een voortdurend communicatie-proces gaande is. Deze communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen de buitenwereld en binnenwereld, ofwel tussen omgevingsfactoren en datgene wat zich afspeelt in ons. We geven daar verbaal en non-verbaal expressie aan in taal en gedrag. Een aantal onbewuste factoren bepalen het verloop van de communicatie, waarvan we hier de zes stappen onderscheiden: 

1. De volgende factoren filteren onze waarneming:

Neurologisch: de vermogens van onze zintuigen zijn beperkt waardoor we niet in staat zijn alle fysieke of materiële verschijnselen waar te nemen.

Sociaal: tegen welke sociale achtergrond ben je opgegroeid: cultureel, materieel, intellectueel, sociaal enz. Onze spreektaal bepaalt onze ervaringen, geaccepteerde manieren van waarnemen en diverse sociaal aanvaarde normen en waarden. 

Individueel: alle representaties (weergaven) die we van de werkelijkheid maken, vinden hun oorsprong in onze eigen unieke individuele geschiedenis.

2. Informatie van en over onze omgeving nemen we waar via de vijf zintuigen (neurologisch): V.  Visueel (zien) 

A.  Auditief (horen)

K.  Kinesthetisch (voelen)

O.  Olfactorisch  (ruiken)

G.  Gustatief (proeven)

  1. De input verwerken we in overeenstemming met ons ‘Model van de Wereld’. Een combinatie van zintuiglijke aspecten in overeenstemming met onze sociale en individuele filtering. 
  2. We creëren interne representaties op basis van de gefilterde zintuiglijke waarneming. Deze interne representaties, gecombineerd met onze actuele fysiologie, bepalen onze staat van ‘zijn’. Beide zijn over en weer afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar. 
  3. De output in taal filteren we naar de oppervlaktestructuur. Deze weergavefilters zijn:

Weglatingen: we zijn op unieke wijze selectief in datgene wat we aandacht geven en wat niet. Veel wordt weggelaten.
Generalisaties: op basis van één of meerdere ervaringen trekken we globale conclusies die we vervolgens voor waar aannemen en generaliseren.
Vervormingen: we vervormen de werkelijkheid door de ervaring van zintuiglijke gegevens te veranderen, bijvoorbeeld doordat we nieuwe representaties maken dankzij onze fantasie.

  1. Gedrag is een uitdrukking van de huidige staat.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.