Index Computations - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Index Computations - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Index Computations

Een betere balans tussen voelen, denken en doen | Werkcafe

Deze term verwijst naar de index of inhoud tijdens het verwerken van informatie (compute = berekenen, informatie verwerken).
Tijdens het ontvangen en verwerken van informatie kunnen we alle processen in drie groepen aandachtsvelden onderbrengen: Denken, Voelen en Doen. 

Binnen NLP is dat bekend als:
IP = interne processen (berekenen, denken, praten in jezelf, vergelijken, enz)

IS = interne staat (fysieke gevoelens en emoties)
EG = extern gedrag ( praten, gebaren, handelen, enz.)

Het gedrag is waarneembaar en wordt aangedreven door innerlijke weergaven, I.P. en I.S., wat we denken en voelen. Onze innerlijke processen bepalen ons extern gedrag.

Denken Interne Processen (I.P.)
Bij I.P. gaat het over de gedachten, vergelijkingen, berekeningen, interne dialogen die je hebt en die verklaren hoe je reageert. Wat zeg je tegen jezelf, wat zie, hoor, ruik, proef en voel je in gedachten. Jouw interne processen bepalen in hoge mate wat je waarneemt en hoe je de situatie beoordeelt.

Voelen Interne Staat (I.S.)
Met I.S. gaat het over je stemming, je gemoedstoestand, de gevoelsmatige beleving van de situatie waarin jij je op dat moment bevindt. Gevoelens in het lichaam die je laten weten of voelen wat de emotionele betekenis van de situatie voor jou is en welke lichamelijke sensaties en stemmingen daar bijhoren, en van waaruit je reageert.

Doen Extern Gedrag (E.G.)
Bij E.G. hebben we het over alles wat je doet en wat voor de buitenwereld zichtbaar, hoorbaar en/of voelbaar is. Het gaat om wat je zegt, wat je doet, je bewegingen en handelingen, datgene waar je fysiek mee bezig bent, je non-verbale expressie enz. Kortom, het gaat om jouw gedrag.

Om efficiënt te communiceren is het goed dat je je ervan bewust bent in welk veld je je op een bepaald moment bevindt. Aan welke van de genoemde mogelijkheden schenk je de meeste aandacht binnen een context of situatie. Zit je met je bewustzijn in de gevoelssfeer of in de emoties, dan blijft er niet veel aandacht over om te denken of te doen. Vaak heb je dan geen contact met de realiteit en handel je niet altijd adequaat. Word je juist gedreven om altijd iets om handen te hebben en iets te doen kom je er niet altijd aan toe om te plannen en ben je soms bezig zonder doel en spelen je gevoelens misschien nauwelijks een rol.

Een gelijke verdeling van alle aandachtsvelden geeft balans = harmonie. Hoe meer onbalans, hoe groter de kans op disharmonie. Immers, er is een voortdurende wisselwerking tussen lichaam en geest. Hoe bewuster je bent van je subjectieve waarneming, hoe meer je innerlijke rust ervaart. Het is van belang gecentreerd te zijn, geaard, gegrond in het midden van de cirkel, dan heb je tegelijkertijd toegang tot alle velden.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.