Fysiologie - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Fysiologie - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Fysiologie

Uit het overzicht van de fysiologische kenmerken van filteren heb je al kunnen leren hoe mensen uitdrukkingen geven aan zintuiglijke voorkeurskanalen. Aansluitend op het voorgaande hoofdstuk kalibreren kunnen we dus veel waarnemen aan houdingen, lichaamsbewegingen, hoofdpositie en mimiek. Ze geven ons aanwijzingen over hoe iemand zijn interne belevingswereld vertaalt in externe signalen (van dieptestructuur naar oppervlaktestructuur). Omgekeerd heeft het bewust aannemen van een bepaalde houding een effect op de gemoedstoestand (van oppervlaktestructuur naar dieptestructuur).

Wanneer we in de praktijk mensen observeren, is vaak op een afstand al waarneembaar hoe iemand is ingesteld. 

– Pessimistisch ingestelde mensen dragen de kenmerken van een ‘schijnbaar’ te zware last te dragen. Dit blijkt uit een ietwat gebogen houding, de schouders naar voren gericht, het hoofd gebogen naar voren en de armen langs het lichaam hangend; vaak gaat het gepaard met een onregelmatig looppatroon. Als je ze spreekt menen deze mensen vaak dat de hele wereld tegen hen is en dat zij gesloopt worden door de emoties die externe situaties bij hen oproepen.

– Optimistisch ingestelde mensen kenmerken zich door een veelal rechte houding, actieve lichaambewegingen, opgeheven hoofd en om zich heen kijkend. De stem bevestigt deze houding door intonatie, volume, toonhoogte en tempo. Zo krijgen we een idee over iemand’s interne belevingswereld. 

Fysiologie en interne staat staan in een directe verbinding met elkaar. We spreken daarom ook wel over ‘mind over body’ en omgekeerd ‘body over mind’. Fysiologie kan diepgaand inwerken op ons emotionele leven, ons denken, ons gedrag en op de indruk die we naar buiten toe maken. Per situatie kan de fysiologie veranderen. Een verandering aanbrengen in de houding geeft veelal direct een verandering in de stemming.

Houding en stem, de extern zichtbare factoren, gekoppeld aan een boodschap, geven je een totaalbeeld dat congruent of incongruent is. (zie bijlage IV voor meer uitleg)

Voorbeeld: Iemand die met een slechtnieuwsbericht komt en daarbij lacht, geeft een dubbele boodschap. Wanneer je boodschappen via de verschillende kanalen zoals stem, houding en taal geeft en met elkaar overeenkomen spreken we van congruentie. 

Incongruentie of tegenstrijdigheid ontstaat als er op hetzelfde moment twee of meer verschillende en tegenstrijdige boodschappen zijn. Incongruenties zijn meestal uitdrukkingen van een onbewust conflict en geeft dubbelzinnige informatie.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.