Inleiding - Taal - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Inleiding - Taal - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Inleiding – Taal

In dit hoofdstuk maak je eerst kennis met de kracht van taal. Hoe taal een externe representatie
– beschrijving – geeft van je waarnemingen en je belevingen, en hoe taal ervaringen creëert.

Taal is een belangrijk communicatiemiddel waarin jij je uit en naar anderen luistert. Door de beperking van taal kan er veel misgaan met je communicatie over en weer.


Communicatie tussen jezelf en de Ander

Op zichzelf is taal geen ervaring, want je geeft een beschrijving van je ervaring. De primaire beleving is zintuiglijk en heel concreet; de manier waarop je die beschrijft in woorden is secundair en abstract. Het is ondoenlijk om je waarnemingen en ervaringen volledig weer te geven in taal, en om deze reden is onze verbale weergave niet compleet. Omgekeerd is het om dezelfde reden onmogelijk om de ervaring van een ander precies te begrijpen.

  1. Het onderdeel Metamodel behandelt taalpatronen. Hier leer je de primaire ervaring zo dicht mogelijk te benaderen door de juiste vragen te stellen of door zo precies mogelijk jezelf uit te drukken in taal. Na een theoretische uitleg volgen er praktische oefeningen.
  2. Het onderdeel Miltonmodel is eveneens ter kennisneming, en staat lijnrecht tegenover het Metamodel, omdat je hier kennis maakt met zo vaag mogelijk taalgebruik. Deze stijl wordt veel gebruikt om mensen onder hypnose te brengen of in trance.
  3. Het onderdeel Metaforen krijgt wel weer veel aandacht omdat het schrijven van een metafoor deel uitmaakt van de certificatieopdrachten. Je leert een verhaal te schrijven met een boodschap.
  4. Het onderdeel Vooronderstellingen behandelt een aantal voorbeelden van taalpatronen die verwijzen naar vermeende waarheden, zoals wanneer iemand zegt: de kat springt van de tafel, er verondersteld wordt dat de kat op de tafel zat . Dit onderdeel is ter kennisneming.

Het onderdeel Tijdsbepalingen leert je hoe taal de ervaring kadert. Ervaar maar eens wat het effect is wanneer je zegt: ik had een probleem, ik heb een probleem, ik zal een probleem hebben.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.