Kaders om informatie te verzamelen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Kaders om informatie te verzamelen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Kaders om informatie te verzamelen

Het zetten van een kader bepaalt de grenzen waarbinnen je werkt. Het bepaalt welk proces je gebruikt. Waarover gaat het gesprek wel en waarover gaat het niet. Een kader helpt gesprekspartners om op de rails te blijven en een essentieel onderscheid te maken tussen ‘noodzakelijk om te weten’ en ‘niet noodzakelijk om te weten’. Dat wil zeggen, welke informatie is belangrijk om verder op in te gaan teneinde het resultaat te bereiken, en welke informatie is niet noodzakelijk.

We onderscheiden vier kaders (frames):

Resultaat/relevantie kader       – Result of Outcome Frame
Samenvattingen kader             – Backtrack Frame
Doen als of kader                     – As-If Frame
Contrasten kader                     – Contrast Frame

Deze kaders, ieder op hun eigen specifieke manier, vergemakkelijken het opvragen van informatie.

Resultaat kader – relevantie mbt de outcome

Dit kader werkt als een relevantietest om jezelf en de anderen bij het onderwerp te houden – om nutteloze uitweidingen en afleidingen te voorkomen.  De juiste vraag om te weten of een antwoord relevant is met betrekking tot de al gegeven informatie, is de volgende vraag:

‘Hoe staat …….(wat er net gezegd is)…… in relatie tot …..(het beoogde resultaat)?’

Backtrack kader

Dit kader voorziet in het samenvatten, het terugblikken en het op het spoor houden van de ontwikkeling van de informatie met betrekking tot de outcome. In essentie som je op wat jij van de persoon hebt begrepen, waarbij je je eigen woorden gebruikt samen met sleutelwoorden of de meest betekenisvolle woorden van je gesprekspartner.

Dit proces helpt rapport te behouden, verstevigt de terugkoppeling (feedback), en geeft je de mogelijkheid om te checken of je het juist begrepen hebt, houdt je op het spoor en helpt de ander helderheid te scheppen in de informatie. Bovendien kan het proces andere informatie naar boven brengen.

Als-Of kader (As-If)       

Dit proces van doen-als-of biedt je mogelijkheid om informatie te verzamelen die gewoonlijk niet toegankelijk is. Het neemt oordeel en realiteit weg (dat kan toch niet); de persoon doet alsof het gewenste resultaat bereikt is. Het perspectief verandert hierdoor, en daardoor verzamel je informatie vanuit een situatie die niet meer aan ‘feiten’ gebonden is. Het doen alsof is dan ook een resource van onschatbare waarde. Elk moment dat er weerstand is om informatie prijs te geven, kun je het “as-if” frame gebruiken om een stimulerende context te creëren. Je krijgt informatie die niet overeenkomt met de bewuste feiten, maar meer met onbewuste capaciteiten.

Verschillende soorten Als-Of:

Persoons switch      “Als jij mij (of iemand anders) zou zijn, wat zou je dan……”
Tijd switch              “Doe alsof je 6 maanden verder bent …”
Informatie              “Laten we aannemen dat je over die informatie beschikt, wat weet je dan…….”
Gedrag                   “Doe eens alsof je in staat bent dit te doen.”
Plaats                     “Doe alsof je op de plek bent waar je wilt zijn.”

Techniek:

Wanneer je antwoorden krijgt in de trant van: “ik weet het niet” ook al varieer je je vragen, gebruik dan: ‘ doe eens net alsof je het wel weet…….of stel je eens voor dat je het toch zou weten,… Wat zou het dan zijn? Wat zou je dan horen? Wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Wat zou je dan zien?’

Als je een negatief geformuleerd antwoord krijgt bv.: “ik wil niet meer vast zitten”  vraag dan: “doe eens alsof je niet meer vast zit, wat doe je dan?”.

Vraag aan de persoon te doen alsof………en wat hij ziet – hoort – voelt vanuit dat perspectief en hoe het zijn leven – gedrag beïnvloedt.

Vraag aan de persoon te doen alsof hij zich in de toekomst bevindt (week, maand, jaar) en een belangrijk resultaat heeft bereikt. Zodra iemand in de toekomst is, gebruik dan de tegenwoordige tijd: ‘ je ziet nu… je bent…. hoe beïnvloedt je dat… hoe reageren anderen daarop…’. 

Vanuit het perspectief ‘Als-of’ vind je samen uit wat de persoon ziet, hoort, voelt, hoe dit werk, familie en gezondheid beïnvloedt, en hoe het aanvoelt te genieten van het bereikte resultaat. Je kunt de weersomstandigheden beschrijven die congruent zijn met het seizoen waarin de persoon zich dan bevindt.

Daarnaast kun je met dit kader ook nagaan HOE iemand dit RESULTAAT BEREIKT (= Plan, strategie ontwikkelen). Gebruik de volgende zinnen om in te leiden:

‘Doe alsof…’  ‘Laten we veronderstellen dat…’ ‘Beeld je in dat …’ ‘Als je nu eens zou kunnen … ‘

Contrast kader

Binnen het contrastkader werk je met twee gelijke situaties en met een verschillende respons. Bijvoorbeeld:

Een situatie waarin de persoon vertrouwen heeft en voor zichzelf kan opkomen en een situatie waarin dat niet het geval is. Of een werksituatie waarin iemand gemotiveerd is en een andere werksituatie waar dat niet was. Zet beide situaties in contrast. Hoe zijn ze verschillend? Wat is het verschil dat het verschil maakt?

Een voorbeeld voor het verzamelen van informatie

Hieronder geven we een voorbeeld van een volgorde (sequence) van vragen die je tijdens een gesprek al kunt stellen. Al deze vragen voldoen aan de vormvoorwaarden en zijn op basis van het metamodel.

Wat wil je?                                                                              – outcome frame
Hoe zal je weten dat je je outcome hebt bereikt?                 – result frame
Wanneer, waar, met wie, hoe lang, wil je dat?                       – context frame
Hoe zal dat je totale leven beïnvloeden?                               – ecology frame
Welke vaardigheden, hulpbronnen heb je nodig?                  – resource frame
Wat houdt je tegen?                                                                – problem frame
Waar ben je nu?                                                                      – outcome frame

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.