Metamodel verkorte versie - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Metamodel verkorte versie - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Metamodel verkorte versie

1. Deletion – weglating

Voorbeeld:       Ik ben boos

Vraag:              op wie, waarover, hoelang enz.

Antwoord:        de ontbrekende informatie

2. Lack of Referential Index –ontbreken van de inhoudelijk referentie

Voorbeeld:       ze begrijpen me niet –  Machines zijn moeilijk.

Vraag:              wie precies begrijpen je niet? –  welke machines precies zijn moeilijk?

Antwoord:        specifieke inhoud van de referentie

3. Unspecified Verb – ongespecificeerd werkwoord

Voorbeeld:       Suzanne doet me pijn –  Jan wees me af

Vraag:              hoe precies doet ze je pijn? – hoe precies wees Jan je af?

Antwoord:        het specifieke werkwoord

4. Nominalization – nominalisatie

Voorbeeld:       Ik heb spijt van mijn reactie

Vraag:              Hoe precies reageerde jij….?

Antwoord:        nadere uitleg

5. Universal Quantifier – universele kwalificatie (alles of niets).

Voorbeeld:       Niemand heeft aandacht voor me.

Vraag:              overdrijven: Niemand?

                        tegenvoorbeeld: Is er niet ooit iemand geweest die aandacht voor je had?

Antwoord:        tegenvoorbeeld

6. Modal Operator – hulpwerkwoorden van noodzakelijkheid of (on)mogelijkheid

Voorbeeld:       Ik zou thuis weg moeten gaan.

Vraag:              Wat houdt je tegen om weg te gaan? (oorzaak)

                        Wat zou er gebeuren als je toch weggaat? (gevolg)

Antwoord:        Subjectieve oorzaak of Subjectiefgevolg.

7. Cause–Effect – externe oorzaak, intern gevolg

Voorbeeld:       de regen maakt me depressief.

Vraag:              Hoe precies maakt de regen jou depressief (hoe veroorzaakt de regen depressie?)

Antwoord         Nadere uitleg

8. Mind Reading – gedachten lezen

Voorbeeld:       Jan haat me.

Vraag:              Hoe weet je dat?

Antwoord:        Nadere uitleg

9. Lost Performative – ontbreken van de oorspronkelijke auteur

Voorbeeld:       Hard werken loont

Vraag:              Wie zegt dat?

Antwoord:        Verwijzing naar de oorspronkelijke auteur.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.