Oefeningen Ankeren - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Oefeningen Ankeren - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Oefeningen Ankeren

Maak gebruik van de procedure aanwijzingen, en let op de vormvoorwaarden, als je begint te oefenen. Werk in groepjes van drie, waarbij Subject de instructies opvolgt van Programmer, en Meta aan het eind van iedere oefening feedback geeft op rapport en effectiviteit.

Rolverdeling: Subject, Programmer, Meta.

Opdracht: Visueel en auditief ankeren

 1.  
  1. Kies uit drie kenmerkende neutrale bewegingen of lichaamshoudingen, die je eenvoudig kunt doen maar gewoonlijk niet doet.

of

 • Kies uit drie geluiden of woorden die je exact kunt herhalen, maar gewoonlijk niet doet.
 • Tijdens een geanimeerd gesprek let Programmer erop wanneer Subject in positieve staat is. Op dat moment gebruikt Programmer een van de visuele of auditieve signalen, en iedere keer wanneer Subject opnieuw in die staat komt herhaalt Programmer het signaal. Ga hier mee door tot 3 – 4 keer.

Break State

 • Wanneer Subject weer in een neutrale staat is, test Programmer het anker door het signaal te activeren, en kalibreert het effect.
 • Activeer nadien het anker, dat je hebt geïnstalleerd bij Subject, wanneer je het ook maar passend vindt.

Dit proces wordt versterkt wanneer je al bestaande persoonlijke signalen identificeert. Mensen maken vaak al bijzondere gebaren of geluiden, wanneer ze in een bepaalde emotie zijn. Door daar op een respectvolle manier gebruik van te maken trigger je die positieve staat (trigger = onbewust).

Opdracht: Stacking anchors (Stapelen van ankers)

Je gebruikt in dit proces één emotie met meerdere ervaringen. Dit proces versterkt de respons door meerdere ervaringen te ankeren .

 1. Subject kiest een respons en Programmer ankert de respons kinesthetisch.
 2. Test het anker.
 3. Identificeer een andere ervaring met dezelfde emotie, en anker op dezelfde plek.
  Herhaal deze stap nog een keer.
 4. Het anker is nu 3 x geïnstalleerd, en is duidelijk sterker en intenser.

*Bij de wat meer uitgebreide procedures van veranderingsprocessen, die je verderop bij de ankerprocessen leert, is het stapelen van ankers nog wel eens nodig.

Opdracht: Collaps anchors. (Samenvallende ankers)

Doel: Neutraliseren van een beperkende emotie.

Bij het neutraliseren van een beperkende emotie vervang je geen emotie, maar zwak je de intensiteit af. Dit is een geschikte procedure bij alle emoties die een belemmering zijn om effectief te handelen.

Voorbeelden hiervan zijn: Razernij in het verkeer, met glaswerk gooien, als verlamd in een bedreigende situatie zijn of volledig blokkeren bij een examen, enz.

Voorbereiding: Maak afspraken over de ankerplaatsen omdat de beide ankers na het installeren gelijktijdig, en op een bepaalde afstand van elkaar geactiveerd worden. Anker dus met twee handen en op twee handen.

 1. Identificeer een beperkende emotie (bijvoorbeeld irritatie, boosheid, ergernis). Het is vaak een emotie die zich met een bepaalde regelmaat aandient, en is waarneembaar.
  Check de ecologie. Stel de positieve intentie van deze emotie vast en houdt die gehandhaafd.
 2. Identificeer een tegenovergestelde emotie (niet de gewenste, maar tegenovergesteld aan de beperkende emotie). Deze moet minstens even sterk zijn, en liever nog veel sterker dan de intensiteit van beperkende emotie.     
  Anker eerst deze tegenovergestelde positieve emotie kinesthetisch. Test het anker.
 3. Anker daarna de beperkende emotie op de afgesproken plek met de andere hand. Kalibreer goed, want deze emotie geassocieerd te herbeleven hoeft meestal maar enkele seconden.
  Testen van het negatieve anker is meestal niet nodig vanwege de lading die het al heeft.
 4. Activeer vervolgens beide ankers tegelijk. Kalibreer continu, en houd de ankers geactiveerd totdat de respons zich bij Subject stabiliseert. Subject geeft aan wanneer het genoeg is en komt met zijn aandacht terug bij Programmer. Tot die tijd blijven de ankers geactiveerd; meestal voor een periode van minimaal 15/20 seconden, en soms enkele minuten.

      Break State.

 • Test door middel van het activeren van de ankerplaats van de negatieve emotie en kalibreer de verschillen voor en na de oefening. (Eventueel stap 4 nog een keer herhalen)
 • Test door een toekomstige soortelijke context te bedenken.

NB: Bij visuele en/of auditieve ankers geldt dezelfde voorwaarde dat je in staat moet zijn om beide ankers tegelijkertijd te activeren.

Hulpbronnen overplaatsen (Transferring a resource en Future Pacing)

Belangrijke hulpbronnen zijn stemmingen(responsen) die je ondersteunen in een bepaalde situatie. Denk aan zelfvertrouwen, kalmte, daadkracht etc. Dit proces van het overplaatsen van een specifieke respons kan zowel naar het verleden (Transferring a resource) als naar de toekomst (Future Pace).

Respons >   Hulpbron geankerd in het heden
< Stimulus Verbinden aan de trigger in verleden of toekomst

Opdracht: Transferring a resource (een hulpbron verplaatsen naar het verleden)

 1. Subject herinnert zich een situatie waarin hij niet over de gewenste hulpbron beschikte (bv. zelfvertrouwen). Kalibreer de reactie van Subject.
 2. Programmer begeleidt Subject om zich een moment te herinneren waarop hij deze hulpbron wel had en helpt Subject zich goed te associëren met de ervaring,

Anker de response en test het anker met een breake state.

 • Identificeer de trigger in de context van de originele, moeilijke situatie. Wat hoort/ ziet hij vlak voordat de beperkende ervaring opkomt? (bijv. de uitdrukking op het gezicht van iemand, een gebaar, de toon van een stem). Benoem de trigger met een sleutelwoord.
 • Activeer het anker en verbindt deze met de beperkende situatie door Subject de trigger/context te laten horen of zien. Benoem de trigger en houdt het anker geactiveerd.

Doe dit 3 tot 5 keer.

 • Test. Subject herinnert en beleeft de originele ervaring opnieuw. Kalibreer. Is de response verschillend? Is het gelijk aan de positieve response?
 • Test naar de toekomst. Laat Subject zich een soortgelijke toekomstige situatie voorstellen. Kalibreer. Wanneer het resultaat te wensen overlaat, anker dan opnieuw de respons in een andere ervaring, en stapel deze op het eerste anker.

Als het dan nog niet werkt, is er waarschijnlijk een weerstand om die hulpbron toe te passen in die soort van situatie. Verken dan de ecologie.

Opdracht: Future Pace (een hulpbron verplaatsen naar een context in de toekomst)

 1. Identificeer een toekomstige situatie waarmee Subject moeite denkt te hebben.
 2. Identificeer een gewenste hulpbron en anker de respons kinesthetisch.
 3. Identificeer een specifieke  trigger (wat zie/hoor je vlak voor je de hulpbron nodig hebt). Benoem de trigger met een sleutelwoord.
 4. Activeer het anker en zie/hoor tegelijkertijd de context/trigger. Herhaal 3-5 keer.
 5. Test: zie/hoor context/trigger zonder het anker. Kalibreer het effect.

Het resultaat van een succesvolle Future Pacing is, dat in de toekomstige situatie de gewenste respons automatisch wordt geactiveerd.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.