Samenhang van de logische niveaus - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Samenhang van de logische niveaus - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Samenhang van de logische niveaus

In iedere situatie of ervaring zijn alle niveaus aanwezig en hebben ze van hoog naar laag een logisch gevolg. Je bewust worden van de niveaus is een eerste stap. Een hoger niveau organiseert de informatie op de onderliggende niveaus.

*Een verandering op een lager niveau kan een verandering geven op een hoger niveau.

*Een verandering op een hoger niveau brengt altijd veranderingen op de lagere niveaus tot

stand.

Met behulp van de neurologische niveaus identificeer je gemakkelijk waar het probleem zich bevindt. Je richt je voor de oplossing op een niveau hoger. Het is daarmee een belangrijk model om inzicht te geven in mensen en organisaties.

Samenvattend is het een:

 • Analysemodel
 • Probleemoplossend model
 • Verandering of interventiemodel
 • Groei of ontwikkelingsmodel

Een manier om erachter te komen met welk neurologisch niveau je te maken hebt, is te luisteren naar de taal die mensen gebruiken. Voorbeeld: Opmerkingen van een leraar naar zijn leerling, die het niet zo goed heeft gedaan bij een tentamen:

 • Omgeving:                          Het is niet jouw fout, er was veel lawaai in de ruimte.
 • Gedrag:                              Je hebt slecht gewerkt bij deze test.
 • Capaciteiten:                       Je kunt wel sporten, maar dit kun je nog niet.
 • Criteria & Overtuigingen:     Het belangrijkste is dat je plezier hebt in studeren.
 • Identiteit:                           Je bent geen wiskundige, je bent een sportman.

Soms is een niveau niet zo duidelijk uit de inhoud te herleiden, en dan zijn er subtielere elementen nodig zoals toon, tempo, intonatie of klemtoon. Bijvoorbeeld, “Ik kan dat niet” legt de klemtoon op het identiteitsniveau en “Ik kan dat niet” legt de klemtoon op het capaciteitenniveau.

Missie is een apart niveau dat voorbij gaat aan de identiteit, en waarmee we iets hogers bedoelen. Een ideaal nastreven of een levensdoel hebben zijn begrippen die passen bij het niveau missie. Het gaat hierbij om een belangrijke waarde die je wilt bereiken, de hoogste upchunk. Op dit niveau ontstaat ook visie, die naar de lagere niveaus vertaald wordt om die visie concreet te maken.

Er ontstaan problemen wanneer de niveaus in betekenis door elkaar gehaald worden.

Het maakt je bijzonder kwetsbaar, wanneer je op identiteitsniveau ‘Ik Ben….’, verwart met:

 • wat je kunt, het niveau capaciteiten >Ik ben directeur- ik ben wat ik kan (capaciteit)
 • wat je doet, het niveau gedrag >Ik ben hulpverlener – ik ben wat ik doe (gedrag)

wat je hebt of waar je bent, het niveau omgeving >Ik ben voetbalsupporter – ik ben de groep (omgeving)

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.