SAMENVATTING - KADEREN & HERKADEREN - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. SAMENVATTING - KADEREN & HERKADEREN - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

SAMENVATTING – KADEREN & HERKADEREN

Je ordent (kadert) je ervaringen op bepaalde wijze, en de manier waarop je dat doet heeft veel invloed op de betekenis die je geeft aan je ervaringen. Dus, wanneer je iets in deze ordening verandert, verandert vanzelf de betekenis. Met herkaderen ontwikkel je de vaardigheid om je waarneming of mening over iets, wat je als negatief of onaanvaardbaar ervaart, positief te veranderen.

Herkaderen, is je de vraag stellen: “Hoe kan ik dit ook bekijken!?”

De twee belangrijkste bedoelingen van herkaderen zijn:

Meer positieve mogelijkheden creëren voor beperkend gedrag.

Brug tot stand brengen tussen het bewuste en onderbewuste.

Herkaderen onderschrijft de volgende twee vooronderstellingen:

Er is een verschil tussen gedrag en intentie.

Er ligt aan elk gedrag een positieve intentie ten grondslag.

Overzicht:Verbaal herkaderen:

Context/samenhang herkaderen

Content/inhoud herkaderen

Kadergrootte

Gedrag herkaderen

Zowel binnen het herkaderen van samenhang (context) als inhoud (content) kun je gebruik maken van de herkadering op kadergrootte. Je maakt letterlijk de ruimte binnen het kader kleiner of groter.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.