SAMENVATTING - TAAL - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. SAMENVATTING - TAAL - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

SAMENVATTING – TAAL

De manier waarop je spreekt weerspiegelt je model van de wereld, en taal is een secundaire externe weergave van je primaire ervaring. Bij het creëren van je individuele wereldbeeld en het uitwisselen van informatie speelt taal een zeer belangrijke rol. Het metamodel is het raakvlak tussen de taal en de ervaring, en het leert je te luisteren naar de weglatingen, de generalisaties en de vervormingen. Je leert te reageren op taalpatronen(vorm) en op betekenis(inhoud). Daardoor wordt je communicatie een stuk effectiever. Hoe meer je hecht aan je eigen ideeën en vasthoudt aan je eigen MoW, hoe minder begrip er is voor de ander.

De belangrijkste verschillen tussen Metamodel – Miltonmodel – Metaforen.

Het Metamodel en het Miltonmodel zijn te beschouwen als de twee kanten van dezelfde ‘linguïstische’ munt. Het Metamodel is gereedschap om iemands specifieke zintuiglijk gebaseerde ervaring op te vragen en te ontdekken, en het Miltonmodel is gereedschap om de luisteraar te ondersteunen in het ervaren van de eigen unieke beleving. De Metafoor is taalkundig gereedschap dat gebruik maakt van beeldspraak.

Het Metamodel bevat een aantal taalpatronen die je gebruikt om bewust te worden van de weglatingen, generalisaties en vervormingen. Tegengesteld daaraan bevat het Miltonmodel juist taalpatronen, die de spreker in staat stellen om bewust vaag te zijn. Subject wordt dus juist niet gestuurd naar specifieke details.

Het Metamodel biedt wegen om specifieke informatie op te vragen die is weggelaten.

Het Miltonmodel biedt wegen om zinnen te construeren waarin bewust alle specifieke informatie wordt weggelaten; de luisteraar vult zelf de weggelaten informatie in.

Het Metamodel vraagt om precieze informatie. Voorbeeld: iemand zegt, ‘ik wil een plezierige relatie’, waarop je met behulp van het Metamodel naar het hoe en wat precies doorvraagt.

Het Miltonmodel geeft vage informatie. Voorbeeld: “denk aan een plezierige relatie”. De persoon kan aan gelijk welke soort relatie denken, zonder dat de spreker daar weet van heeft.

De Metafoor geeft vergelijkingen en gelijkaardigheden uit een fictieve wereld.

Voorbeeld: In plaats van te vertellen over de relatie van Subject en haar twee kinderen, vertelt de Metafoor bijvoorbeeld over de tuinman en zijn twee rozenstruiken.

Uit het voorgaande blijkt dat taal niet de ervaring is maar een instrument om verbaal weer te geven hoe onze representatie van de ervaring is. Via de taal orden of programmeer je je ervaringen met behulp van de zintuiglijke verankering in de neurologie. Door structureel gebruik te maken van de linguïstische gereedschappen (taalmodellen, metaforen enz.), oefenen je invloed uit op de ordening (programmering) van die ervaringen.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.