SAMENVATTING VAN HOOFDSTUK 2 - WAARNEMEN - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. SAMENVATTING VAN HOOFDSTUK 2 - WAARNEMEN - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

SAMENVATTING VAN HOOFDSTUK 2 – WAARNEMEN

Ons leven speelt zich af in de context van de omgeving waarin een voortdurend communicatieproces gaande is. Deze communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen de buitenwereld en binnenwereld. 

We nemen voor een deel bewust waar en voor een nog veel groter deel onbewust waar en we filteren onze waarneming neurologisch, sociaal en individueel.

De buitenwereld die we waarnemen noemen we de referentiestructuur, en volgens de wet van 7±2 filteren we die buitenwereld, geven er betekenis aan en slaan het op in de dieptestructuur. In de oppervlaktestructuur brengen we onze ervaringen vervolgens weer tot uitdrukking; verbale en non-verbale expressies uitgedrukt in woorden en gedrag. Dankzij onze unieke waarneming, ordening en weergave beleven we de werkelijkheid per definitie subjectief en de manier waarop we één en ander vormgeven noemen we ons model van de wereld. 

We houden ons binnen deze opleiding vooral bezig met de vormgeving of structuur van een gebeurtenis. We zijn veel minder bezig met de inhoudelijke informatie die we hebben op basis van wat we zintuiglijk waarneembaar zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Dit onderscheid tussen vorm en inhoud èn de praktische toepassingen op basis van dit onderscheid, is de meest essentiële bijdrage van NLP.

De onderwerpen die we hebben behandeld zijn: 

FILTEREN: drie soorten filters, te weten:

Perceptie, de zintuiglijke waarneming via de vijf zintuigen, 

– Zintuigen samengevat en afgekort: V.A.K.O.G.

Sensatie, de gewaarwordingen herkenbaar via de fysiologie:

– Sensatie samengevat en afgekort: H.A.L.T. O.  plus de Fysiologische kenmerken van filteren

Cognitie of kennisneming, filtering  op basis van mentale aspecten

– Sort by Self / Sort by Other (de sorteerstijlen) en de Index Computations: interne processen, interne – staat en extern gedrag (de aandachtsvelden).

KALIBREREN

De vaardigheid om iemands gedrag te observeren èn te herkennen welke gemoedstoestand daarbij hoort. 

FYSIOLOGIE & TONALITEIT

Houdingen, lichaamsbewegingen, hoofdpositie en mimiek geven aanwijzingen over hoe iemand zijn interne belevingswereld vertaalt in externe signalen. (mind over body)

Het bewust aannemen van een bepaalde houding heeft daarom ook een effect op je gemoedstoestand. (body over mind)

Het gebruik van je stem is een non-verbaal aspect in de communicatie en maakt deel uit van onze fysiologie.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.