Theorie - Tijdlijn - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Theorie - Tijdlijn - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Theorie – Tijdlijn

Het begrip tijdlijn is dus een lineair gegeven, iets wat van hier tot daar loopt. In de realiteit van alle dag laat de natuur ons echter zien dat de tijd cyclisch is. We ervaren bijvoorbeeld het verstrijken der tijd door de verandering van het daglicht of door de afwisseling der seizoenen, fenomenen die zich steeds herhalen en tegelijkertijd steeds anders zijn. In sommige culturen wordt de tijd uitgedrukt in cycli, zoals: geboorte, dood, wedergeboorte. Ook de maancyclus speelt een belangrijke rol in onze beleving van de tijd en de seizoenen. Het cyclische van de tijd lijkt meer op een kringloop dan op een zich alsmaar herhalende cirkel.

Voor het werken met tijdsbesef is het werken met een lijn praktischer dan met een cirkel.

Definitie

De tijdlijn is een ruimtelijke voorstelling van hoe iemand zijn algemene relatie tot tijd organiseert en begrijpt met betrekking tot de beleving van verleden, heden en toekomst.

Een individuele tijdlijn is analoog met een pad, een weg waarop we door het leven gaan. Het begin van de lijn stelt bij de meeste mensen de geboorte voor en het einde ervan een ecologisch eindpunt, de dood. Leren omgaan met je tijdlijn verhoogt je begrip voor de representatie van het nu. Het is echter niet de bedoeling om dat wat is geweest of gaat komen te relativeren.

In de praktijk blijkt over het algemeen dat wanneer je aan je toekomst denkt, je geneigd bent dit voor je te plaatsen, en het verleden achter je. Let wel, dit geldt niet voor iedereen. Het plaatsen van verleden, heden en/of toekomst in de ruimte is zeer individueel.

Tijd is niet iets dat je zintuiglijk kunt zien, horen, aanraken, proeven of ruiken. Uitdrukkingen en gezegdes als hieronder zijn niet zomaar ontstaan.

“de toekomst ligt voor je”; “zet dat achter je en kijk vooruit” of “grijp het moment”

De dieperliggende functie van het werken met de tijdlijn is het kunnen verkrijgen van meer mogelijkheden in het nu. Als het lineair neerleggen van de tijdlijn een truc is dan heeft dat als consequentie dat ik zelfs mijn hulpbronnen uit de toekomst kan halen.

De tijdlijn dient te voldoen aan een aantal vormvoorwaarden:

  • Het verleden is congruent met je herinneringszijde, de toekomst is congruent met je constructiezijde. Ben je ‘typisch’ georganiseerd dan ligt het verleden aan de linkerkant en de toekomst aan de rechterkant. Ben je ‘A-typisch’ georganiseerd dan dient de tijdlijn dit ook te zijn.
  • De toekomst, en het verleden en het heden is perifeer zichtbaar en niet geblokkeerd. Het heden ligt direct voor je of binnenin je zodat je fysiek verbonden bent met de lijn.
  • De tijdlijn moet continu zijn, zonder onderbrekingen of gaten, van je geboorte tot een ecologisch eindpunt.
  • Het verleden, heden en de toekomst verschillen van elkaar in de submodaliteiten. Ze verschillen in locatie, de grootte/breedte, de kleur, het licht, de afstand, de dimensionaliteit enz.

Buiten verschillen in locatie (de ruimtelijke voorstelling) dienen er minstens drie andere specifieke submodaliteit-verschillen tussen het verleden en de toekomst te zijn.

Het komt vaak voor dat een tijdlijn niet voldoet aan de vormvoorwaarden. Om op een succesvolle manier interventies op de tijdlijn te kunnen doen is het van belang dat een tijdlijn, die niet volledig voldoet aan de vormvoorwaarden, gecorrigeerd wordt, zodat de interne representatie overeenkomt met de externe representatie.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.