Vooronderstellingen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Vooronderstellingen - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Vooronderstellingen

Met vooronderstellingen/veronderstellingen bedoelen we een veronderstelde waarheid zonder dat die wordt uitgesproken. De veronderstelde waarheid is in de taal weggelaten; zonder die veronderstelling zou hetgeen gezegd werd geen zin hebben. In bijna iedere zin gebruiken we veronderstellingen.

Voorbeeld:

Uitspraak: Ik heb het raam gesloten (= Oppervlakte structuur).

De veronderstelling is, dat het raam open was (= Diepte structuur).

Zonder de veronderstelde waarheid dat ‘het raam open’ was, heeft het gezegde ‘ik heb het raam gesloten’ geen zin.

Bewust gebruik maken van veronderstellingen geeft een extra dimensie aan de communicatie omdat je een reactie tot stand brengt in de dieptestructuur. Je kunt iemand ertoe brengen om op onbewust niveau iets voor waar aan te nemen en daarmee de persoon in een bepaalde richting sturen. Het ontdekken van mogelijke veronderstellingen bij mensen geeft je informatie over iemands Subjectieve ervaring.

Om ze te ontdekken luister je naar wat iemand zegt en je vraagt jezelf af: wat wordt er verondersteld waar te zijn om te kunnen zeggen wat er gezegd wordt. Wat moet iemand voor waar aannemen, wil dat wat er gezegd wordt kloppen. Of vraag simpel om uitleg: Hoe weet je dat?

Het onderbewustzijn ervaart heel gemakkelijk dat wat je niet zegt maar wel veronderstelt als waar.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.