Vormvoorwaarden voor Perceptuele Posities - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Vormvoorwaarden voor Perceptuele Posities - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Vormvoorwaarden voor Perceptuele Posities

  1. Alle representatiesystemen (VAK) komen in elk van de drie posities voor.
  2. In de Zelf positie komen je visuele, auditieve en gevoelsaspecten uit jezelf.
  3. In de Ander positie komen je visuele, auditieve en gevoelsaspecten vanuit de ander.
  4. In de Waarnemer positie komen je visuele, auditieve en gevoelsaspecten van de waarnemer.

Speciale condities die de posities uitgelijnd maken:

A. De positie van de waarnemer is op ooghoogte met zelf en ander(en).

B. De positie van de waarnemer is op gelijke afstand met zelf en ander(en).

Wees er zeker van dat je niet dichter bij een van beiden bent.

Volgorde:

Je neemt eerst de positie in van jezelf en vervolgens van de waarnemer. Direct in de ander stappen kan soms te moeilijk zijn. De waarnemer geeft al een andere perceptie op de situatie.

Zelf – positie: Geassocieerd en in jezelf

In deze positie ben je met al je zintuigen betrokken bij de situatie vanuit jezelf.

Waarnemer – positie: Gedissocieerd van de ander(en), een Meta positie

In deze positie observeer je, en ben je volstrekt neutraal ten aanzien van de personen en de situatie. Je ziet en hoort betrokkenen (jezelf en de ander), en je hebt een gevoel of mening over de situatie.

Ander – positie: Geassocieerd met de ander en gedissocieerd van jezelf

In deze positie word je de ander zodat je door zijn/haar ogen kijkt, door zijn/haar oren luistert en je krijgt zijn/haar gevoelens. Je stapt letterlijk in zijn/haar lichaam. (let op dat je ook weer alles van de ander achter laat als je uit de ander stapt)

Door in een situatie de verschillende posities te ervaren leer je iets waarvan je je nog niet bewust was. Je krijgt meer informatie over je eigen gedrag en je manier van communiceren. Uitgelijnd betekent dat je vanuit de Meta positie op gelijke afstand en op ooghoogte waarneemt.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.