Zintuiglijke waarneming - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Zintuiglijke waarneming - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.
1 of 2

Zintuiglijke waarneming

Om goed te kalibreren is het belangrijk dat je zo ‘objectief’ mogelijk waarneemt, dat je daarvoor de tijd neemt en je waarnemingen ijkt. Daarbij observeer je vooral het non-verbale gedrag van die ander, dat gepaard gaat met een emotie of interne beleving. Een éénmalige observatie van een bepaald gedrag is daarom vanzelfsprekend niet voldoende om zekerheid te verkrijgen of het waargenomen gedrag inderdaad hoort bij een bepaalde stemming of gedachte. Het gaat om de herhalende minimale veranderingen bij dezelfde persoon binnen dezelfde situatie. 

Het ijken doe je door het herkennen van de herhaling van de verandering op non-verbaal niveau. 

We gaan er van uit dat:

  • één enkel signaal geen betekenis heeft en een voorval is
  • een signaal dat zich twee keer herhaalt toeval is
  • een signaal dat zich drie keer herhaalt een patroon is

Omdat communicatie voor het grootste gedeelte berust op non-verbale informatie, kun je vooronderstellen dat lichaamstaal betrouwbaarder informatie geeft over wat er in iemand omgaat dan woorden. Daarbij is het essentieel de interpretatie van die signalen los te laten. Die invulling komt vanuit ons eigen MOW en zegt alleen iets over onszelf. Wanneer je automatisch een betekenis aan een ervaring toekent, veronachtzaam je veel zintuiglijke informatie.

Het gaat hierbij dus om zintuiglijke specifieke waarnemingen, zonder interpretatie.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.