Wat is NLP? Neuro Linguïstisch Programmeren. Wat kun je ermee?

Trainingen, coaching & opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en samenwerken

Wat is NLP? Wordt mij regelmatig gevraagd. En wat kan ik ermee? NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Het geeft je snel inzicht in de drijfveren en motivaties die je gedrag bepalen, vaak onbewust. Door ervaringen die je opdoet, krijg je bepaalde gedachtes die medebepalend zijn voor jouw gedrag in een nieuwe situatie.

NLP richt zich niet alleen op problemen. We werken aan oplossingen. Door te ervaren hoe bepalend je eigen gedachten zijn op je gevoel en op je gedrag, heb je zelf de sleutel in handen voor verandering.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is een uniek model van menselijk gedrag en communicatie, en gaat uit van een subjectieve ervaringswereld die tot stand komt met onze vijf zintuigen. Wat we bestuderen is de werking van ons brein en hoe dat resultaat zich uit in communicatie en gedrag. We definiëren NLP als een studie naar de structuur van de subjectieve ervaring.

Neuro:

In de benaming Neuro Linguïstisch Programmeren staat Neuro voor de aanname dat al ons gedrag een uitvloeisel is van de neurologische processen van onze vijf zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Linguïstisch:

Linguïstisch of taalkundig verwijst naar de taal waarin we denken en spreken. Hoe we ons verwoorden ordent onze ervaringen en hierdoor functioneert taal als een brug tussen bewuste en onbewuste processen. Op dezelfde manier oefenen we via onze taal ook invloed uit op de neurologische processen. Taal kadert de ervaring.

Programmeren:

Het Programmeren staat binnen NLP voor de manier waarop de uitwisseling tussen onze hersenen (Neuro) en de taal (Linguïstiek) gebeurt en die tot bepaalde interne en externe reacties leiden.  betreft de manier waarop mensen informatie opnemen, ordenen en weergeven.

Wat is NLP nog meer?

Het werkt krachtig en effectief om:

 • Jezelf te veranderen, je prettiger te voelen en meer in balans te zijn.
 • Orde op zaken te kunnen stellen, krachtiger te worden.
 • Makkelijker samen te werken in een goede verstandhouding.
 • Taal zo te gebruiken dat je goede informatie krijgt.
 • Non-verbale communicatie goed te lezen en zelf ook te gebruiken.
 • Conflicten op te lossen en stress en irritaties blijvend te verhelpen.

Neuro Linguïstisch Programmeren is ons stokpaard, maar zeker niet een heilig huisje of een vastomlijnd format. We onderscheiden ons juist door de praktische manier waarop wij NLP integreren in de persoonlijke groei van onze deelnemers.

De grondleggers van Neuro Linguïstisch Programmeren(NLP)

In de beginjaren zeventig werd NLP in Amerika ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder en Frank Pucelik.

John Grinder was hoogleraar linguïstiek aan de universiteit van Californië. Richard Bandler was daar student wiskunde en informatiewetenschap, computerkunde en linguïstiek. Bandler riep de hulp in van Grinder om mensen te bestuderen die ze als experts beschouwden in communicatie- en veranderprocessen. Samen met John zette hij een kader op voor het modelleren van grootheden op het gebied van communicatie en veranderingsprocessen. Zij hebben met behulp van verschillende mensen NLP ontwikkeld en wereldbekend gemaakt.

Frank Pucelik en Gestalttherapie

In diezelfde periode kwam Frank Pucelik in beeld. Hij was een Vietnam-veteraan, die na zijn Navy-contract, in 1967 beschadigd weer thuiskwam in de USA. Via een veteranenregeling kon hij zijn eerder afgebroken studie weer hervatten. Vanuit passie en interesse, maar ook omdat hij ‘er zelf doorheen zat’ hield hij zich intensief bezig met alle vormen van persoonlijke ontwikkeling, waaronder Gestalt. In die tijd boekte hij bij medestudenten al succes op gebied van verslavingsproblematiek door als Coach toe te passen wat hij geleerd had.

Mensen die betrokken zijn geweest bij het ontstaan van NLP zijn:

Fritz Perls                 Grondlegger van de Gestalt-therapie.

Bandler bewerkte als editor de manuscripten van Fritz Perls en begon die technieken te bestuderen en toe te passen.

Virginia Satir            Grondlegster van Gezinstherapie. Zij leerden van Satir onder meer het gebruik van taal om er achter te komen welk wereldbeeld de ander heeft.

Milton Erickson         Arts en psychiater, hij ontwikkelde de klinische Hypnose. De samenwerking met Erickson leverde de beheersing van rapportvaardigheden, de toepassing van en het werken met het onbewuste als potentiële positieve kracht.

Gregory Bateson      Sociaal-Antropoloog en bioloog. Systeemdenken en logische niveaus. Gregory Bateson en Paul Watzlawick, Klinisch psycholoog en wetenschapper begeleidden samen Grinder en Bandler; dit leverde vele nieuwe technieken en inzichten op.

Pavlov                       De basis van de representatiesystemen en ‘ankeren’ ligt in de stimulus-respons techniek van Pavlov.

Alfred Korsybski       Filosoof. De werkelijke wereld zullen we nooit kennen aldus Korsybski. We kunnen namelijk niet meer dan 7+/- 2 waarnemingen tegelijk verwerken. Van zijn werk komt de aanname ‘De kaart is niet het gebied’

Bovenstaande mensen waren succesvolle therapeuten.

NLP voor meer inzicht in jezelf

Neuro Linguïstisch Programmeren is voor ons een passie, maar voor onze deelnemers vooral de meest praktische methode om heel snel te leren hoe je je leven zelf in de hand hebt. Niets meer, maar zeker ook niets minder.

Wil je een sterkere versie van jezelf ontwikkelen? Kom dan kennismaken op een informatie avond; “Wat is NLP?”, of ga voor de NLP Meesterschap in communicatie van 4 dagen of stort je volledig in het avontuur en ga een jaar lang doelgericht werken aan je persoonlijke ontwikkeling in de NLP Practitioner. Tijdens de opleiding krijg je verschillende NLP technieken aangeleerd. Deze technieken zijn gemodelleerd van succesvolle mensen.

Doelen zijn verlangens die je graag wilt zien uit komen

Plannen maken en realiseren vraagt om een doelgerichte aanpak. De NLP training heeft een integrale strategie om precies de uitkomst te hebben zoals je die bedoelt. Het uitgangspunt is je huidige situatie en de veranderingen die je wilt bewerkstelligen in je leven. Je leert je wensen te concretiseren en krijgt daardoor grip op je dagelijkse leven. Het is de volgorde van interne en externe handelingen die we uitvoeren om succesvol gedrag te verkrijgen.

NLP Coaching

NLP wordt door vele coaches gebruikt als techniek voor coaching. Mede door de coachingstechnieken kun je beter leren communiceren.

Ethiek, houding en toepassing van NLP

NLP gaat over veranderen. Veranderen is een zorgvuldig proces, niet alleen voor jezelf maar ook naar anderen. Juist omdat je met elkaar oefent horen er zorgvuldige principes en regels bij; zoals respect voor het anders zijn van de ander. Wij vinden het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de kennis die je je gaandeweg de opleiding eigen maakt. Zoals een chirurg het operatie mes gebruikt om de patiënt te helpen, zo kan hij dit instrument ook gebruiken om iemand te beschadigen. Dit geldt ook voor de stof die je in deze opleiding aangereikt krijgt. Je kunt het op zeer effectieve wijze toepassen in positieve zin, maar ook negatief om anderen schade te berokkenen.

De grote lijnen in het werken met NLP

Het werken met NLP heeft een doelgericht en efficiënt karakter: we leren ons bezig te houden met oplossingen en mogelijkheden op een flexibele manier. Hoe flexibeler je leert werken met de technieken en werkkaders, hoe effectiever je bent. Flexibel betekent in dit geval: het hebben van gedragsalternatieven bij het nastreven van de gestelde doelen. NLP is een methodiek die je leert te leren. Het geeft je inzicht in je eigen manier van denken en handelen èn in dat van een ander.

Algemene werkwijze:

 • Het doel bepalen, de gewenste toestand.
 • Welke belemmeringen het bereiken van het doel in de weg staan.
 • Vinden of creëren van de noodzakelijke hulpbronnen om dit doel te bereiken.
 • Testen van de ecologie, de invloed de persoon en de omgeving.
 • De hulpbronnen op de juiste manier leren toepassen.
 • Je maakt aanpassingen totdat het doel is bereikt.
 • Je koppelt het geleerde aan relevante situaties en contexten in de toekomst (toekomst test).

Erkende NLP-opleiding

Uiteraard zijn wij zelf volledig gecertificeerd. Samengevat gebruiken wij NLP als model om jou anders te laten denken, voelen en handelen. Je zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid zal hierdoor toenemen. Dit vormt de basis om betere keuzes te maken voor jezelf en succesvol te zijn, zowel zakelijk als persoonlijk.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.