Wat is NLP? Wordt mij regelmatig gevraagd. En wat kan ik ermee? NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Het geeft je snel inzicht in de drijfveren en motivaties die je gedrag bepalen, vaak onbewust. Door ervaringen die je opdoet, krijg je bepaalde gedachtes die medebepalend zijn voor jouw gedrag in een nieuwe situatie.

Wat is NLP?

NLP is de kunst en wetenschap van de persoonlijke uitmuntendheid van iemand.

Toch richt NLP zich niet op problemen. We werken aan oplossingen. Door te ervaren hoe bepalend je eigen gedachten zijn op je gevoel en op je gedrag, heb je zelf de sleutel in handen voor verandering.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is een uniek model van menselijk gedrag en communicatie, en gaat uit van een subjectieve ervaringswereld die tot stand komt met onze vijf zintuigen. Wat we bestuderen is de werking van ons brein en hoe dat resultaat zich uit in communicatie en gedrag. Als zodanig is NLP te definiëren als een studie naar de structuur van de subjectieve ervaring.

Neuro:

In de benaming Neuro Linguïstisch Programmeren staat Neuro voor de fundamentele aanname dat al ons gedrag een uitvloeisel is van de neurologische processen van onze vijf zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Linguïstisch:

Linguïstisch of taalkundig verwijst naar de taal waarin we denken en spreken. Ons taalvermogen ordent onze ervaringen en hierdoor functioneert taal als een brug tussen bewuste en onbewuste processen. Op dezelfde manier oefenen we via onze taal ook invloed uit op de neurologische processen. Taal kadert de ervaring.

Programmeren:

Programmeren staat binnen NLP voor de manier waarop de uitwisseling tussen onze hersenen (Neuro) en de taal (Linguïstiek) gebeurt en die tot bepaalde interne en externe reacties leiden. Programmeren betreft de manier waarop mensen informatie opnemen, ordenen en weergeven.

Wat is NLP nog meer?

Het werkt krachtig en effectief om:

 • jezelf te veranderen,
 • je prettiger te voelen en meer in balans te zijn.
 • orde op zaken te kunnen stellen, krachtiger te worden.
 • makkelijker samen te werken in een goede verstandhouding.
 • taal zo te gebruiken dat je goede informatie krijgt.
 • non-verbale communicatie goed ‘te lezen’ en zelf ook te gebruiken.
 • conflicten op te lossen en stress en irritaties blijvend te verhelpen.

Neuro Linguïstisch Programmeren is ons stokpaard, maar zeker niet een heilig huisje of een vastomlijnd format. We onderscheiden ons juist door de praktische manier waarop wij NLP integreren in de persoonlijke groei van onze deelnemers.

InnerQi biedt Erkende NLP opleidingen.

Uiteraard zijn wij zelf volledig gecertificeerd. Samengevat gebruiken wij het als model om jou anders te laten denken, voelen en handelen. De zekerheid en kracht die je daarmee ontdekt, vormen de basis om betere keuzes te maken voor jezelf en succesvol te zijn, zowel zakelijk als persoonlijk.

NLP voor meer inzicht in jezelf

Neuro Linguïstisch Programmeren is voor ons een passie, maar voor onze deelnemers vooral de meest praktische methode om heel snel te leren hoe je je leven zelf in de hand hebt. Niets meer, maar zeker ook niets minder.

Wil je een sterkere versie van jezelf ontwikkelen? Kom dan kennismaken op een NLP experience avond; “Wat is NLP?”, of ga voor de NLP Meesterschap in communicatie van 4 dagen of stort je volledig in het avontuur en ga een jaar lang doelgericht werken aan je persoonlijke ontwikkeling in de NLP Practitioner.

Kijk  in de agenda van InnerQi en schrijf je in voor een gratis NLP Experience te Deventer of in Grou.

ETHIEK, houding en toepassing van NLP

Deze opleiding gaat over veranderen. Veranderen is een zorgvuldig proces, niet alleen voor jezelf maar ook naar anderen. Juist omdat je met elkaar oefent horen er zorgvuldige principes en regels bij; zoals respect voor het anders zijn van die ander. Wij vinden het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de kennis die je je gaandeweg de opleiding eigen maakt. Zoals een chirurg het operatiemes gebruikt om de patiënt te helpen, zo kan hij dit instrument ook gebruiken om iemand te beschadigen. Dit geldt ook voor de stof die je in deze opleiding aangereikt krijgt. Je kunt het op zeer effectieve wijze toepassen in positieve zin, maar ook negatief om anderen schade te berokkenen.

De volgende uitspraken bevatten de ethiek en intenties van InnerQi en geven richtlijnen voor de toepassing van NLP in ieder werkveld:

 1. Toon respect in woord en gedrag voor de waardigheid en integriteit van ieder individu.
 2. Provoceer geen veranderingen of interventies die de ecologie van het individu benadelen. Berokken geen schade.
 3. Respecteer vertrouwelijke informatie.
 4. Gebruik de kennis van NLP nooit voor persoonlijk gewin waar het de ander schaadt.
 5. Bewaar de autonomie van de ander, met het recht op informatie, de vrijheid van keuze en een eigen beslissingsbevoegdheid en meningsvorming.

De grote lijnen in het werken met NLP

Het werken met NLP heeft een doelgericht en efficiënt karakter: we leren ons bezig te houden met oplossingen en mogelijkheden op een flexibele manier. Hoe flexibeler je leert werken met de technieken en werkkaders, hoe effectiever je bent. Flexibel betekent in dit geval: het hebben van gedragsalternatieven bij het nastreven van de gestelde doelen. NLP is een methodiek die je leert te leren. Het geeft je inzicht in je eigen manier van denken en handelen èn in dat van een ander.

Algemene werkwijze:

 • Je bepaalt het doel, de gewenste toestand.
 • Je gaat na welke belemmeringen het bereiken van het doel in de weg staan.
 • Je vindt of creëert de noodzakelijke hulpbronnen om dit doel te bereiken.
 • Je test de ecologie, de invloed de persoon en de omgeving.
 • Je brengt de hulpbronnen op hun plaats.
 • Je maakt aanpassingen totdat het doel is bereikt.
 • Je koppelt het geleerde aan relevante situaties en contexten in de toekomst (toekomst test).

Heb je vragen of wil je een Gratis NLP Experience?

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Wil jij een gratis proefles NLP volgen?

Scroll naar boven

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang het gratis e-book