Wat is NLP? - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei. Wat is NLP? - InnerQi NLP opleidingen en trainingen voor persoonlijke en zakelijke groei.

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is een uniek model van menselijk gedrag en communicatie, en gaat uit van een subjectieve ervaringswereld die tot stand komt met onze vijf zintuigen. Wat we bestuderen is de werking van ons brein en hoe dat resultaat zich uit in communicatie en gedrag. Als zodanig is NLP te definiëren als een studie naar de structuur van de subjectieve ervaring.

Neuro:
In de benaming Neuro Linguïstisch Programmeren staat Neuro voor de fundamentele aanname dat al ons gedrag een uitvloeisel is van de neurologische processen van onze vijf zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Linguïstisch:
Linguïstisch of taalkundig verwijst naar de taal waarin we denken en spreken. Ons taalvermogen ordent onze ervaringen en hierdoor functioneert taal als een brug tussen bewuste en onbewuste processen. Op dezelfde manier oefenen we via onze taal ook invloed uit op de neurologische processen. Taal kadert de ervaring.

Programmeren:
Programmeren staat binnen NLP voor de manier waarop de uitwisseling tussen onze hersenen (Neuro) en de taal (Linguïstiek) gebeurt en die tot bepaalde interne en externe reacties leiden. Programmeren betreft de manier waarop mensen informatie opnemen, ordenen en weergeven.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.