NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) opleidingen bieden de mogelijkheid om controle te krijgen over je gedachten en gevoelens. Door een NLP opleiding aan te gaan, kun je leren hoe je slimmer met jezelf kunt omgaan, effectiever communiceert met anderen en emotioneel intelligenter wordt. InnerQi biedt erkende NLP opleidingen door de NVNLP, waarmee je kan leren hoe je gelukkiger kunt worden in keuzes die je maakt in het leven.

Erkende NLP opleiding van InnerQi

De NLP opleiding van InnerQi wordt erkend door de Nederlandse Vereniging van NLP. Jouw persoonlijke ontwikkeling en groei staat in onze opleiding centraal. Daarbij leer je veel communicatieve vaardigheden zodat je vol zelfvertrouwen de dingen doet die jij wil doen. Wij verzorgen zowel in Deventer (Overijssel) en in Grou (Friesland) NLP practitioner en NLP Master practitioner opleidingen en de korte cursus NLP Meesterschap in communicatie. Ook geven we de paardencoachopleiding gebaseerd op technieken vanuit NLP.

NLP Practitioner opleiding

De NLP Practitioner opleiding van InnerQi bestaat uit 20 dagen en duurt ongeveer tien maanden. We bieden keuze uit een vrijdag opleiding, blokken van twee dagen en drie a vier dagen achtereen. Deze NLP-opleiding staat in het teken van communicatie, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Je wordt je bewust van onbewuste processen in je denken en hoe dit je communicatie en gedrag stuurt. Je leert vaardigheden hoe je effectief veranderingen kunt aanbrengen in je gedrag.
>> Lees meer over de NLP Practitioner opleiding
Onderwerpen die aanbod komen in onze NLP opleiding
 

NLP opleiding

In de NLP Practitioner opleiding starten we met de basis van NLP, het NLP communicatie model, de vooronderstellingen van NLP en hoe communicatie voor je kan gaan werken.

 • Onze vijf zintuigen en hoe we ze gebruiken

We nemen waar door middel van onze zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Vanuit dat perspectief ervaren wij de wereld zoals we denken dat hij is. Je leert hoe je bewust afstemmen op de verschillende zintuigen in kunt zetten in de communicatie met anderen.

 • Hoe je echt contact met iemand kan krijgen

Hoe creëer je nu werkelijk contact? Dat zit volgens NLP in het optimaal afstemmen op de ander middels verbale en non-verbale vaardigheden. Elkaars wereldbeeld respecteren, sfeer van harmonie en vertrouwen creëren.

 • Doelen realiseren met de NLP opleiding

Plannen maken en realiseren vraagt om een doelgerichte aanpak. De NLP Practitioner heeft een integrale strategie om precies de uitkomst te hebben zoals je die bedoelt. Je leert je doelen en wensen te concretiseren en krijgt daardoor grip op je dagelijkse leven.

 • Op welke manier taal vóór je kan werken

Taal is een belangrijk communicatiemiddel en door de beperking van taal kan er veel misgaan. Veel in onze taal wordt er weggelaten, gegeneraliseerd en vervormd. De NLP Practitioner leert je door de juiste vragen te stellen de juiste antwoorden te krijgen en gesprekken in taal te ordenen.

NLP opleiding, InnerQi, nlp practitioner

 • Leer je onbewuste processen beter kennen zodat je weet wat jouw gedrag aanstuurt

Bij alles wat we doen gebruiken we bewuste of onbewuste strategieën. Effecten van onbewuste processen zijn emoties die je niet kunt plaatsen of reacties die tegen je eigen gevoel in gaan. De oorzaken daarvan begrijpen en de veranderingsprocedures die de NLP practitioner aanbiedt geven de gewenste verandering.

 • Hoe jij je eigen stemming razendsnel positief kan veranderen met de NLP opleiding

Ankeren is een NLP techniek waarmee we razendsnel invloed kunnen uitoefenen op onze stemming door prettige stemmingen zoals humor, motivatie, liefde en zelfvertrouwen op te roepen. In reclames wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze techniek. Denk maar aan: “Heerlijk, helder…” Grote kans dat je hier automatisch een biermerk invulde. Ankers ontstaan dus vaak spontaan, maar we kunnen ze ook doelbewust installeren om zo meer emotionele vrijheid te verkrijgen. Tevens leer je hoe je krachtige ankers kan installeren bij jezelf en anderen om zo gedrag te beïnvloeden.

 • Hoe je conflicten in jezelf leert op te lossen en hoe je anderen hier bij kunt helpen

Je leert hoe je kunt werken met delen in jezelf om interne conflicten op te lossen en congruentie en helderheid te krijgen. We hebben immers allemaal stemmetjes in ons hoofd. De ene stem zegt: wel doen en de andere zegt: niet doen. Ja en welke keuze maak je dan?

Wat levert deze NLP opleiding jou op?

 • Je bent in staat om effectief te communiceren met anderen
 • Positiever in het leven door de ongekende mogelijkheden die je nu ziet.
 • Meer controle over je eigen gedachten en gevoelens en begrijpt dit beter
 • Inzicht en verandering in je (beperkende) gedachten/overtuigingen, waarden en gedragspatronen
 • Je kunt effectief NLP toepassen in gesprekken maar ook om je doelen te realiseren en gebruikt daarbij de technieken die je aangeleerd zijn.
 • Meer positieve invloed kunnen uitoefenen binnen allerlei soorten relaties (thuis, werk, opvoeding, etc.)
 • Meer focus, welke doelen je kunt stellen en hoe je deze gaat realiseren
 • Je gaat innerlijke kracht (InnerQi) ervaren en wordt rustiger om die dingen te doen waar jij een goed gevoel van krijgt.

NLP Master Practitioner opleiding

De NLP Master opleiding van InnerQi bestaat bestaat uit 21 dagen en is het vervolg van de NLP Practitioner opleiding. De NLP Master Practitioner is een verdieping van de Practitioner kennis, vaardigheden en inzichten. Meesterschap in communicatie en gedragsverandering. In dit tweede jaar van de volledige NLP opleiding gaan we meer gedetailleerd in op de onbewuste processen en de dieptestructuren in communicatie. Je komt tot de werkelijke essentie van NLP en van jezelf. In die zin geeft het een enorme boost aan jouw zelfkennis. De verborgen drijfveren van je handelen. Welke normen/waarden en overtuigingen spelen daarbij onderliggend een rol? Op het NLP Masterniveau dragen we kennis aan op het vlak van waarden, normen, onbewuste aannamen en overtuigingen, identiteit en missie.

Programma van de NLP Master practitioner:

 • Metaprogramma’s: Het gaat over observeerbare filters, processen, referentiekaders, etc. die het mogelijk maken te begrijpen hoe je functioneert.
 • Criteria: het waardensysteem en de hiërarchie van normen en waarden. Wat streef je na en waar wil je van weg. (opvragen, herkennen, kalibreren, verhelderen, toepassen en wijzigen).
 • Overtuigingen: welke heb je, welke heb je nog nodig en welke niet meer? Aan de orde komen onder andere kernovertuigingen en overtuigingssystemen (ontdekken, installeren, toepassen, verfijnen en veranderen).
 • Structuur van emoties: signaalfunctie, samenhang met criteria, overtuigingen en beheersing van emoties.
 • Tijdlijnen: ontdekken, gebruiken en veranderen. Met bijzonder interessante veranderingsprocedures die invloed hebben op je verleden, heden en toekomst.
 • Modellering: je brengt vaardigheden en capaciteiten in kaart met als doel dit te kwaliteiten van anderen bij jezelf te kunnen installeren.
 • Verdieping van de practitionerstof op diverse onderdelen zoals: taalpatronen, strategieën, logische niveaus en submodaliteiten.

Wat levert de NLP Master practitioner opleiding jou op?

 • Zelfkennis
 • Effectief onderhandelen
 • Presentatievaardigheden
 • Excellent gedrag waardoor jij succesvol wordt
 • Vergroten van je keuzemogelijkheden
 • Handelen en leven vanuit balans en harmonie
 • Capaciteiten vergroten zodat je vanuit passie gaat werken en leven
 • Betere relaties
 • Effectiever functioneren op je werk
 • Je eigen patronen doorbreken waardoor je keuzemogelijkheden hebt om je gedrag te optimaliseren

Heb je vragen of wil je een Gratis NLP Experience?

Scroll naar boven

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang het gratis e-book