NLP Practitioner leert je meer dan je verwacht.

Trainingen, coaching & opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en samenwerken

Terug naar de basis van je essentie in ‘zijn’

Trouw zijn aan jezelf en een sterkere versie van jezelf zijn, dat is wat we een ieder gunnen. NLP geeft je tools om trouw te kunnen blijven aan jezelf, waardoor je sterker in je eigen leven staat.

De volgende onderwerpen komen in de NLP Practitioner aan bod:

 • Wat NLP is en wat je er mee kunt.
 • Introductie op de verschillende niveaus van ervaren. Omgeving ,gedrag, capaciteiten, overtuigingen, criteria, identiteit en missie. Hoe functioneer jij en wat zijn de effecten daarvan?
 • NLP is een verbaal en non verbaal communicatiemodel. Wat je leert is het analyseren van communicatie van jezelf en van anderen.
 • Hoe werkt je bewustzijn en je onderbewustzijn en hoe krijg je er grip op.
 • Welke taalpatronen kun je toepassen.
 • Hoe je betere taalvaardigheden kunt ontwikkelen, vraagstijlen toepassen en structureren van gesprekken.
 • Grip op emoties hebben en hoe je bekrachtigende stemmingen kunt installeren.
 • Herkaderen, bekijk de situatie eens vanuit een ander perspectief, bewust worden van een andere focus en ander gedrag.
 • Diverse technieken over hoe je optimaal contact maakt, behoudt en verbreekt.
 • De impact van je lichaamshouding en stemgebruik en hoe dit effect heeft op je innerlijke staat en daarmee effect heeft op je omgeving.
 • Doelen stellen en hoe ze te bereiken en welke strategieën je het beste kunt toepassen.

Onze vijf zintuigen en hoe we ze gebruiken

We nemen waar door middel van onze zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Vanuit dat perspectief ervaren wij de wereld zoals we denken dat hij is. Via NLP word je hier bewust van en leren we je weer zintuiglijk scherp te worden. Je leert ook hoe je dit in kunt zetten in de communicatie met anderen.

Echt contact met iemand te maken

Hoe creëer je nu werkelijk contact? Dat zit volgens NLP in het optimaal afstemmen op de ander middels verbale en non-verbale vaardigheden. Elkaars wereldbeeld respecteren, sfeer van harmonie en vertrouwen creëren. Als je een ‘klik’ met iemand hebt, zal er verbaal en non-verbaal veel overeenstemming zijn.

Doelen zijn verlangens die je graag wilt zien uit komen

Plannen maken en realiseren vraagt om een doelgerichte aanpak. De NLP Practitioner heeft een integrale strategie om precies de uitkomst te hebben zoals je die bedoelt. Het uitgangspunt is je huidige situatie en de veranderingen die je wilt bewerkstelligen in je leven. Je leert je wensen te concretiseren en krijgt daardoor grip op je dagelijkse leven. Het is de volgorde van interne en externe handelingen die we uitvoeren om een gewenst resultaat te verkrijgen.

Genoeg gepraat, actie! Ik schrijf me nu in.

Het belang van taal

Taal is een belangrijk communicatiemiddel en door de beperking van taal kan er veel mis gaan.
Woorden en zinnen zijn een abstracte uitdrukking van onze gevoelens en emoties. Veel in onze taal wordt er weggelaten, gegeneraliseerd en vervormd. De NLP Practitioner leert je door de juiste vragen te stellen de juiste antwoorden te krijgen en gesprekken in taal te ordenen.

Leer je onbewuste processen beter kennen zodat je weet wat jouw gedrag aanstuurt

Bij alles wat we doen gebruiken we bewuste of onbewuste strategieën. Kennis en kunde hierover bieden dus vele handvatten om daar zicht op te krijgen.

Effecten van onbewuste processen zijn emoties die je niet kunt plaatsen of reacties die tegen je eigen gevoel in gaan. De oorzaken daarvan begrijpen en de veranderingsprocedures die de NLP practitioner aanbiedt geven de gewenste verandering.

Hoe jij je stemming razendsnel kan veranderen

Ankeren is een NLP techniek waarmee we razendsnel invloed kunnen uitoefenen op onze stemming door prettige stemmingen zoals humor, motivatie, liefde en zelfvertrouwen op te roepen. In reclames wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze techniek. Denk maar aan: “Heerlijk, Helder…” Grote kans dat je hier automatisch een biermerk invulde. Ankers ontstaan dus vaak spontaan, maar we kunnen ze ook doelbewust installeren om zo meer emotionele vrijheid te verkrijgen. Binnen de opleiding leer je diverse bestaande ankers herkennen. Tevens leer je hoe je krachtige ankers kan installeren bij jezelf en anderen om zo gedrag te beïnvloeden.

Hoe je conflicten in je zelf leert op te lossen en hoe je anderen hier bij kunt helpen

Je leert hoe je kunt werken met delen in jezelf om interne conflicten op te lossen en congruentie en helderheid te krijgen.

We hebben immers allemaal stemmetjes in ons hoofd. De ene stem zegt: wel doen en de andere zegt: niet doen. Ja en welke keuze maak je dan?

Hoe tijd ons denken beïnvloedt en hoe je dit doorbreekt

Hier leer je hoe we onze tijd ordenen, hoe tijd wordt gecodeerd in je hersenen en hoe je dit kunt veranderen en hoe je omgaat met gebeurtenissen uit het verleden en de toekomst.


Certificering

Aan het einde van de opleiding is er de mogelijkheid tot certificering. Aangezien we zijn aangesloten bij de NVNLP certificeren wij met een extra kwaliteitszegel naast onze eigen exameneis. Onze exameneis is persoonlijke groei en het kunnen toepassen van de basiswaarden van NLP. Onze certificering van de NLP Practitioner bestaat uit een theoretisch deel en een praktijktest. Om aan het examen te kunnen deelnemen. moet je minimaal 80% van de opleidingsdagen hebben gevolgd.

Het theorie examen bestaat uit:

 • Theoretische vragen
 • Inzicht vragen
 • Parate kennis vragen

Het praktijk examen bestaat uit:

 • Gespreksvaardigheden
 • Rapport vaardigheden
 • Interventie vaardigheden.

Daarnaast schrijf je voor een medestudent een metafoor op basis van zijn/haar doelstelling.
Volgens de eisen van de Nederlandse Vereniging van NLP behaal je je certificaat als je tenminste 75% of hoger haalt voor je examinering haalt. Dit geeft de extra kwaliteitszegel. InnerQi certificeert  bij 60% score. Scoor je lager dan ontvang je een bewijs van deelname.

Naast de opleidingsdagen heb je maandelijks intervisiebijeenkomsten met studiegenoten.

Mocht je een keer een blok niet kunnen, dan kan je deze inhalen in een andere opleidingsgroep en/of locatie.

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 20 opleidingsdagen van 09.30 uur tot 17.30 uur.

Genoeg gepraat, actie! Ik schrijf me nu in.

Kijk in onze agenda voor actuele data.

Vul je e-mailadres in en ontvang de 35 adviezen over conflicthantering in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.

Vul je e-mailadres in en ontvang 'Ben je lijder of leider' in je mailbox!

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Lees hier onze privacy-verklaring.